Home » Artikelen » Toezichtskader voor- en vroegschoolse educatie 2010

Toezichtskader voor- en vroegschoolse educatie 2010

In het kader van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) gaat de Onderwijsinspectie toezicht houden op het voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf of de groepen 1 en 2 van een basisschool is een voorschool waar VVE wordt aangeboden. Van 2010 tot ongeveer 2013 wordt eerst een inventarisatie gemaakt van de VVE-locaties in alle Nederlandse gemeenten. Bijgaand Toezichtkader gaat hierover. Het bestaat uit een waarderingskader en een werkwijze. De werkwijze gaat over `hoe´ het toezicht wordt uitgevoerd en het waarderingskader gaat over het `wat´, dus over de inhoud. Zodra de inventarisatie in een gemeente is afgerond, wordt overgeschakeld op het zogenoemde signaalgestuurde toezicht. Hiervoor is het Toezichtkader voor het signaalgestuurde VVE-toezicht 2010 ontwikkeld. De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie is een wet waarin verschillende andere wetten worden gewijzigd, zoals de Kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en de Wet op het primair onderwijs (WPO).

Gepubliceerd op: 24 augustus 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)