Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Toezichtkader vo 2013

Toezichtkader vo 2013

De Onderwijsinspectie gaat meer preventief toezicht houden op scholen in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit het ‘Toezichtkader VO 2013’ dat eind oktober werd gepubliceerd.

Scholen zullen nauwlettender in de gaten gehouden worden door de Inspectie van het Onderwijs als de resultaten achterblijven. Ook wordt het kwaliteitsonderzoek meer maatwerk per school, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen scholen. Hiervoor is er in het waarderingskader onderscheid gemaakt in indicatoren voor een kernkader, een aanvullend kader of verdiepend kader. Daarnaast is in het toezichtkader nu ook het financieel toezicht geïntegreerd en zijn er indicatoren ten aanzien van leraarschap toegevoegd.
Vanaf 1 januari 2013 is er een apart toezichtkader voor het vo, in plaats van een gezamenlijk toezichtkader po/vo. Het toezichtkader zal gefaseerd worden ingevoerd. Voor scholen die voor 1 januari 2013 in een traject van aangepast toezicht zitten, blijft het Toezichtkader PO/VO 2012 van kracht.

Het Toezichtkader VO is te downloaden via onze website.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 november 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)