Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Toezichthouders onderwijs verplicht risico’s te melden

Toezichthouders onderwijs verplicht risico’s te melden

Raden van Toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op dreigende misstanden op de scholen die zij controleren en mogen die ook niet onder de pet houden. Toezichthouders worden verplicht om wanbeheer te melden bij de inspectie. Dat staat in het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht dat minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker onlangs naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De meldplicht geldt eveneens als de toezichthouders risico’s op het gebied van kwaliteit of continuïteit van onderwijs signaleren.
In het wetsvoorstel wordt ook de medezeggenschap versterkt. Zo wordt geregeld dat bestuurders voortaan worden benoemd op basis van openbare profielen, waar de medezeggenschap advies over heeft uitgebracht. De medezeggenschap praat straks ook mee over benoeming en ontslag van bestuurders. Ook moeten toezichthouders minimaal tweemaal per jaar overleggen met de medezeggenschap, krijgt de medezeggenschap meer mogelijkheden om een besluit nietig te laten verklaren en wordt de positie van opleidingscommissies versterkt.
Na affaires bij Amarantis, en onlangs ROC Leiden, bleek het hard nodig de interne tegenspraak in het onderwijs te versterken en te organiseren dat dreigende misstanden in een vroeg stadium worden gemeld.

Gepubliceerd op: 16 juli 2015

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)