Home » Artikelen » Toezichthouders bezorgd over Passend onderwijs

Toezichthouders bezorgd over Passend onderwijs

De Raden van Toezicht van zo´n 50 schoolbesturen van - voornamelijk - scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich grote zorgen over het invoeringstraject van Passend onderwijs. Dat schrijven ze in een brief aan minister Van Bijsterveldt.

Het invoeringstraject is volgens de briefschrijvers te kort en de fi nanciering onder de maat, zodat zij niet meer op een verantwoorde manier toezicht kunnen houden op onderwijsorganisaties voor kinderen met een beperking. Het tempo en de bezuiniging leidt ertoe dat het voor besturen moeilijk wordt om aan de doelstellingen van Passend onderwijs te voldoen. De Raden van Toezicht vinden dat de schoolbesturen "onvoldoende in staat worden gesteld om de jarenlang opgebouwde en zeer relevante kennis en expertise verantwoord in te zetten." De afzenders vinden dat de minister het (v)so niet serieus neemt en grote aantallen zorgleerlingen aan hun lot overlaat, omdat het regulier onderwijs nog niet voldoende is toegerust om hen op te vangen. De toezichthouders roepen de minister op om de adviezen van de ECPO en de Onderwijsraad serieus te nemen en snel met de besturen om de tafel te gaan om een en ander aan te passen.

Brief Raden van Toezicht.pdf

Gepubliceerd op: 1 december 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)