Home » Artikelen » Toetsen en examens dragen onvoldoende bij aan onderwijskwaliteit
Advies Onderwijsraad

Toetsen en examens dragen onvoldoende bij aan onderwijskwaliteit

De toets- en examenpraktijk in het onderwijs is in verschillende opzichten uit balans. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies Toets wijzer dat op 13 december aan onderwijsministers Van Engelshoven en Slob is overhandigd. Voor verbetering van kwaliteit van toetsing en meer eigenaarschap stelt de raad een toets- en examencommissie in het primair en voortgezet onderwijs voor.

De huidige toetspraktijk, in alle onderwijssectoren, is in verschillende opzichten uit balans, meent de Onderwijsraad. Er is weinig ruimte voor formatieve toetsing (toetsing om het leerproces van leerlingen en studenten te ondersteunen), doordat er veel tijd besteed wordt aan beslissende toetsing (toetsing die een rol speelt bij beslissingen zoals zitten blijven of overgaan). Daarnaast wordt veel gebruikgemaakt van kwantitatieve toetsing (toetsing met gesloten vragen) en minder van kwalitatieve toetsen (zoals een mondeling tentamen, een presentatie of een werkstuk). Ten slotte wijst de raad erop dat vaak niet leraren en docenten zelf de toetsen en examens maken, maar dat deze extern vormgegeven worden. Hierdoor voelen leraren en docenten zich minder eigenaar van hun onderwijspraktijk. De toetspraktijk hoeft niet radicaal anders ingericht te worden, maar er zijn volgens de raad wel maatregelen nodig om het evenwicht te herstellen.

Kaders overheid
De raad geeft aan dat vanuit de overheid een consistent toets- en examenbeleid nodig is. Daarnaast vindt de raad standaardisering van de eindtoetsing voor alle sectoren van belang. Voor alle sectoren ziet de raad mogelijkheden tot verbetering van het toezicht. De raad beveelt de overheid bovendien aan om in het primair en voortgezet onderwijs toets- of examencommissies bestaande uit leraren en docenten te verplichten, net als in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Deze nieuwe examencommissies dragen bij aan toetsdeskundigheid en eigenaarschap in die sectoren.

Duidelijke toetskeuzes
Binnen die kaders van de overheid kunnen onderwijsinstellingen hun ruimte voor toetsing en examinering beter gebruiken. De raad geeft vier adviezen. Ten eerste is het van belang dat toetsing in lijn wordt gebracht met onderwijsdoelen, onderwijsinhoud en onderwijsmiddelen. Deze afstemming van toetsing met het curriculum gaat versmalling van het onderwijscurriculum tegen. Ten tweede adviseert de raad alle sectoren bij het vormgeven van de eigen visie om vaker gebruik te maken van formatieve toetsing, om zo het lesgeven van leraren/docenten en het leerproces van leerlingen/studenten beter te ondersteunen. Ten derde adviseert de raad om de positie van de examencommissies in het hoger onderwijs nog verder te verbeteren. Ten slotte vindt de raad het belangrijk voor het middelbaar beroepsonderwijs dat docenten meer betrokken worden bij het vormgeven van examens.
  
Meer toetsdeskundigheid nodig
Om hun eigen ruimte voor toetsing en examinering beter te benutten, hebben leraren en docenten meer toetsdeskundigheid nodig. Hiervoor moet toetsing meer aandacht krijgen in de beroepsstandaarden van leraren en docenten, vindt de Onderwijsraad. Verder moet toetsing ook een groter aandeel krijgen in de verschillende lerarenopleidingen en nascholingstrajecten. Leerlingen, ouders en andere betrokkenen moeten beter worden geïnformeerd over nut en noodzaak van toetsing en examinering.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 13 december 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders