Home » Artikelen » Toestroom expat-leerlingen, predicaat excellente school en #wijschoolleiders niet (te) vervangen!
AVS in de pers

Toestroom expat-leerlingen, predicaat excellente school en #wijschoolleiders niet (te) vervangen!

Nederlandse scholen krijgen de komende jaren te maken met een groeiend aantal kinderen van expats, die vaak geen Nederlands spreken. Deze kinderen gaan minder vaak naar – overbezette – internationale scholen, maar komen op reguliere scholen terecht. Die krijgen daarvoor vooralsnog geen extra middelen. AVS-voorzitter Petra van Haren zei daarover op 7 januari in het NOS Radio 1 Journaal en op BNR Nieuwsradio: “De school is verplicht die kinderen aan te nemen, maar waar scholen extra geld krijgen voor taallessen voor migrantenkinderen, geldt dat niet voor kinderen van expats, omdat die vaak maar een paar jaar blijven.” Het ministerie van OCW en de betrokken bedrijven moeten volgens Van Haren in gesprek om voldoende middelen te krijgen voor het onderwijs aan expat-kinderen.
Het Radio 1-programma Dit is de Dag ging op 21 januari in op de vraag wat de meerwaarde is van het predicaat excellente school. AVS-voorzitter van Haren discussieerde daarover met schoolleider Eva Naaijkens. Van Haren is kritisch over het toekennen van het predicaat op slechts één onderdeel (profiel, thema?) van de school en vraagt zich af of de onderwijsinspectie wel de juiste partij is om de scholen te selecteren die het label uitgereikt krijgen.
Bijna alle landelijke (en veel regionale/lokale) dagbladen, tv en radio besteedden aandacht aan de actie #wijschoolleiders niet (te) vervangen! van 4-8 februari. Een initiatief van de AVS in het verlengde van de eerder ingezette actielijn, deze keer samen met CNV Schoolleiders. Zij riepen schoolleiders in het primair onderwijs op in de eerste week van februari geen vervanging voor zieke leerkrachten te regelen. Met de actie vroegen schoolleiders aandacht voor een passend salaris bij de complexiteit van hun functie en het verlagen van de werkdruk door onder andere administratieve ondersteuning en conciërges. Dat maakten ze zichtbaar door te laten zien dat het organiseren van vervanging - zeker in deze periode van oplopende lerarentekorten - onevenredig veel tijd van hen vraagt en veel werkdruk oplevert. AVS-voorzitter Van Haren: “Het is frustrerend dat de rol van schoolleiders vaak onbenoemd blijft als het over de tekorten in het onderwijs gaat. Het is een enorme opgave geworden om vervangers te zoeken. Bovendien is 6 procent van de vacatures voor schoolleiders ook onvervulbaar, mede doordat het hun salaris weinig hoger is dan dat van ervaren leraren zonder leidinggevende taken. Het schoolleiderstekort is verhoudingsgewijs het dubbele van het tekort aan leerkrachten.” Van Haren hoopt dat de inzet van de AVS in de huidige cao-onderhandelingen in combinatie met de eigen acties leidt tot een gebalanceerd functiehuis. “Vervanging niet regelen brengt de problematiek beter in beeld dan een staking en we zijn nog niet uitgepraat aan de cao-tafel. Als je bent uitgepraat, is staken het ultieme middel. Dat is nu nog niet aan de orde, maar we laten wel onze stem horen. Ook op 15 maart tijdens ons jaarlijkse schoolleiderscongres.”

Gepubliceerd op: 10 februari 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)