Home » Artikelen » Toelichting afspraak ‘toelage directeur’ in Convenant leerkracht

Toelichting afspraak ‘toelage directeur’ in Convenant leerkracht

In het convenant leerkracht is afgesproken dat OCW vanaf 1 januari 2009 voor iedere school één toelage voor een directeur bekostigt van 275 euro per maand. Bij de convenants-besprekingen is afgesproken dat sociale partners in de cao-po zullen opnemen dat waar sprake is van één directeur (DA t/m DCplus) op een school, deze toelage ook zonder aanvullende voorwaarden wordt verstrekt.

Aangezien niet alle scholen één directeur per school kennen, en deze schoolbesturen wel eenzelfde bekostiging krijgen als hierboven beschreven, voeren cao-partijen hierover nog nader overleg. Partijen streven naar een cao-akkoord in november 2008.

AVS-leden die hierover een vraag hebben, kunnen terecht bij de Helpdesk: 030 2361010

Gepubliceerd op: 29 oktober 2008
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020