Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Toch twee jaar extra bekostiging voor asielonderwijs

Toch twee jaar extra bekostiging voor asielonderwijs

Er komt toch twee jaar maatwerkbekostiging voor onderwijs aan asielkinderen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor een motie van GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff waarin dit werd verzocht. Goed nieuws dus, na maandenlange drukuitoefening vanuit meerdere onderwijsorganisaties, waaronder de AVS. AVS-voorzitter Petra van Haren is blij: “Onze maandenlange lobby voor extra bekostiging, samen met andere partijen en in samenwerking met de PO-raad, heeft dan toch zijn vruchten afgeworpen.”

Een eerder dit jaar ingediende en aangenomen motie voor twee jaar aanvullende bekostiging werd door staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs naast zich neergelegd, omdat de PvdA per ongeluk zou hebben ingestemd. Groen Links diende 1 juni opnieuw een motie hiervoor in, waarop de PvdA wel instemde. Met een echte meerderheid moet Dekker nu wel gehoor geven aan de uitvoering van deze motie.

Het geld is hard nodig om de vluchtelingenkinderen de Nederlandse taal te kunnen laten leren, extra leraren te kunnen inzetten, materialen en ruimte beschikbaar te stellen en de nodige specialistische hulp te kunnen bieden bij traumaverwerking. Van Haren: “De extra bekostiging is in het belang van de leerlingen, omdat zij nu kansrijker kunnen instromen in ons onderwijs. Voor schoolleiders is deze extra bekostiging essentieel, omdat zij hun onderwijs aan asielkinderen nu goed kunnen organiseren. Dit is echt nodig!”

Op 20 mei schreef Dekker in een brief aan de Kamer nog dat hij geen ruimte en noodzaak zag om de regeling uit te breiden. Ook in een brief aan de Kamer op 1 april had de staatssecretaris geschreven dat een jaar maatwerkbekostiging toereikend moest zijn. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 juni 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)