Home » Artikelen » Toch akkoord over verbetering arbeidsvoorwaarden personeel PO

Toch akkoord over verbetering arbeidsvoorwaarden personeel PO

Inzet middelen primair onderwijs 2009
De AVS heeft samen met de andere centrales van overheids- en onderwijspersoneel een onderhandelaarsakkoord afgesloten met minister Plasterk over de inzet van de beschikbare middelen voor 2009 in het primair onderwijs. Hoewel het er bij de start van het overleg somber uitzag, is het toch gelukt afspraken te maken die voorkomen dat de sector po het nakijken heeft en die de achterstand van adjunct-directeuren in het convenant Leerkracht compenseert.

Eind oktober werd het overleg over de primaire arbeidsvoorwaarden voor het po-personeel hervat. Eerder berichtte de AVS dat de minister ook voor 2009 de nullijn leek te willen hanteren. Omdat het kabinet door de economische crisis geen afspraken wilde maken over generieke loonstijgingen, is gezocht naar een oplossing die ervoor moet zorgen dat de salarissen in het po toch kunnen stijgen. Die is gevonden door de beschikbare middelen voor de arbeidsvoorwaarden toe te voegen aan het budget voor het convenant Leerkracht van Nederland en de daarin opgenomen maatregelen te intensiveren. Voor alle functiecategorieën worden de salarissen en/of specifieke uitkeringen aangepast. Daarbij is de nadruk gelegd op de functiecategorieën die in het convenant gedeeltelijk buiten de boot vielen: de adjunct-directeuren en het onderwijs ondersteunend personeel tot en met schaal 8. Er wordt dus géén sectorcao gesloten voor de periode 1 augustus 2009 tot 1 januari 2010, wat eerder wel de bedoeling was. De afspraken worden verwerkt in het Kaderbesluit. Voor de periode na 1 januari 2010 start het overleg naar verwachting in het voorjaar.

Uitkering in december
De maatregelen uit het onderhandelaarsakkoord gaan met terugwerkende kracht in op 1 januari 2009. Dit betekent dat de afgesproken bedragen over 2009 in december als één bedrag worden uitgekeerd:

o Alle personeel in het po ontvangt jaarlijks een uitkering van 110 euro, rondom de Dag van de leraar. Deze uitkering wordt met 90 euro verhoogd tot 200 euro.
o Alle adjunct-directeuren (de A-schalen) gaan er gemiddeld 70 euro per maand op vooruit (minimaal 60 euro en maximaal 84, afhankelijk van de schaal en de trede). Door de terugwerkende kracht levert dit in december een bedrag op van gemiddeld 840 euro + 90 euro = 930 euro.
o Voor directeuren wordt de maandelijkse toelage van 275 euro verhoogd met 23 euro. Dit betekent een nabetaling in december van (12 x 23 euro =) 276 euro + 90 euro = 366 euro.
o De maatregelen kunnen leiden tot onevenwichtigheden in het loongebouw, voor onder andere de nietnormfuncties directeur DD en DE. Om deze weg te werken wordt het salaris voor deze functionarissen verhoogd met gemiddeld 22 euro per maand (minimaal 9 en maximaal 23 euro per maand, afhankelijk van de schaal en de trede). Gemiddeld ontvangt een leidinggevende met een DD- of DE-functie in december een bedrag van 264 euro + 90 euro = 354 euro. De centrales zullen het onderhandelaarsakkoord aan hun achterban voorleggen en vóór 20 november aanstaande aangeven of het onderhandelaarsakkoord kan worden omgezet in een definitief akkoord.

Het onderhandelaarsakkoord, de bijlage met de uitgewerkte maatregelen per functiecategorie, en de salaristabellen kunt u hieronder downloaden. De afspraken zijn verwerkt in de salarisschalen, waarbij ook is aangegeven wat het oorspronkelijk salarisbedrag was.

Downloads
 Definitief onderhandelaarsakkoord 6-11-2009
 Persbericht
 Begeleidende tekst
 Bijlage was-wordt

 

Gepubliceerd op: 12 november 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020