Home » Artikelen » Tips voor medezeggenschap: vergroot betrokkenheid achterban

Tips voor medezeggenschap: vergroot betrokkenheid achterban

Het project ‘Versterking medezeggenschap’ heeft een aantal tips op de website infowms.nl gepubliceerd voor medezeggenschapsraden om de betrokkenheid van hun achterban te vergroten. Voor een goed functionerende medezeggenschap is deze betrokkenheid essentieel.
 
Veel MR-leden vinden het lastig ouders, collega’s en leerlingen te interesseren in het medezeggenschapswerk. Het is juist belangrijk om te weten wat er leeft en om input te krijgen, zodat het draagvlak van de MR toeneemt en ook de kwaliteit van de besluitvorming kan verbeteren. Tips en handreikingen hoe je de betrokkenheid van je achterban kan vergroten heeft het project ‘Versterking medezeggenschap’ nu op zijn website gepubliceerd.
 
Er zijn veel meer mogelijkheden dan de ‘geëigende middelen’, zoals het publiceren van de agenda op het mededelingenbord, een bericht in de schoolnieuwsbrief of een pagina op de schoolwebsite. Het project tipt bijvoorbeeld een Facebook-pagina voor de MR te maken, zichtbaar te zijn op bijeenkomsten van de school, de ouderraad en de leerlingenraad en ouders en collega’s die specifieke kennis en kunde hebben persoonlijk te benaderen met de vraag of zij de MR tijdelijk willen ondersteunen. Ook is een tip een enquête onder ouders te houden. Belangrijk is als MR-lid regelmatig te peilen bij collega’s, ouders en leerlingen wat er leeft, bijvoorbeeld op gebied van taakbeleid, veiligheid of qua voorzieningen in de kantine of op het schoolplein.
 
Hoe kan de medezeggenschap op school verbeterd worden? Antwoorden op deze vraag van medezeggenschapsraadleden, schoolleiders en schoolbesturen zijn verzameld in een tipboek.

Quickstart Medezeggenschap
Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich ook in 2017 weer samen met hun bestuurder aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Voor deze training is subsidie beschikbaar van het ministerie van OCW.
 
Over het project
Het project ‘Versterking medezeggenschap’ is een initiatief van de VO-raad, PO-Raad, de AVS, LAKS, Ouders & Onderwijs, FvOv, VOO, CNV en AOb, om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 maart 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)