Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Tips uit het veld voor de medezeggenschap

Tips uit het veld voor de medezeggenschap

Op het jaarlijkse WMS Congres in november 2016 is de deelnemers gevraagd tips te geven voor (G)MR-leden. Dat leverde een aantal bijzonder goede en praktische suggesties voor zowel leden van de medezeggenschapsraad als directeuren en bestuurders. Een overzicht van de tips is te vinden op de website infowms.nl

De tips variëren van het werken aan de relatie en de houding die je het beste ten opzichte van elkaar kunt aannemen tot en met organisatorische aanbevelingen en het contact met de achterban.
 
Quickstart Medezeggenschap
Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich ook in 2017 weer samen met hun bestuurder aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Voor deze training is subsidie beschikbaar van het ministerie van OCW. Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar ‘Quickstart Medezeggenschap’.
 
Project Versterking medezeggenschap
Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie), waaronder de AVS, en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Leden van een (G)MR of OPR of bestuurders vinden veel antwoorden op vragen op www.infowms.nl/versterking-medezeggenschap, waar veel praktische informatie te vinden is.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 26 januari 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)