Home » Artikelen » Tijdelijk vrije toegang tot kennisbank Ruimte-OK
Na 1 januari 2013 betalen voor informatie

Tijdelijk vrije toegang tot kennisbank Ruimte-OK

De kennisbank van Ruimte-OK, het nieuwe aanspreekpunt voor scholen, kinderopvang en gemeenten die meer grip op ruimtevraagstukken willen krijgen, is tot 1 januari 2013 in opbouw. Tot die tijd kan iedereen vrij een kijkje nemen en informatie delen. Daarna zijn er kosten aan verbonden.

Na 1 januari 2013 betalen gebruikers van de kennisbank, direct of via hun sectororganisatie, een jaarlijkse bijdrage van 60 euro (exclusief btw). Daarmee bekostigt Ruimte-OK het beheer, de actualisatie en de ontwikkeling van de informatie, hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden. De kennisbank heeft antwoord op vragen over het ontwikkelen, financieren en organiseren van de huisvesting van kindvoorzieningen. Deze bevat onder andere voorbeelddocumenten, praktijkvoorbeelden, contract- en rekenmodellen, actuele weten regelgeving en informatie over samenwerkingsvormen. Naast zelf zoeken, kunnen geïnteresseerden binnenkort ook terecht bij een centrale, sectoroverstijgende helpdesk. En voor verdergaande ondersteuning bij een van de medewerkers.

Gerdi Verbeet voorzitter
Voormalig Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet is de nieuwe voorzitter van Stichting Waarborgfonds Kinderopvang, waar Ruimte-OK onder valt. Verbeet vraagt zich af: “Waarom worden er in Nederland nog steeds scholen gebouwd zonder opvang, sport- en
andere wijkvoorzieningen? Via mijn voorzitterschap van het Waarborgfonds en Ruimte-OK draag ik graag bij aan een nieuwe impuls op dit gebied.”

Om toegang tot de kennisbank te krijgen, is een account nodig.

Meer informatie: www.ruimte-ok.nl/kennisbank

 

Gepubliceerd op: 24 oktober 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)