Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Tientallen kinderen volgen illegaal thuisonderwijs

Tientallen kinderen volgen illegaal thuisonderwijs

Enkele tientallen kinderen die thuis onderwijs volgen met medeweten van ministerie en inspectie, doen dat mogelijk in strijd met de Leerplichtwet. Dat zegt onderwijsadvocaat Katinka Slump in NRC Handelsblad van 7 juni 2013.

De kinderen gaan niet fysiek naar de school, maar het onderwijs voor deze kinderen wordt wel via de school waar ze staan ingeschreven betaald. De ouders van deze kinderen hebben daarover een speciaal contract ondertekend, maar zouden daarover hun mond moeten houden. Slump noemt in het artikel de speciale contracten ‘in strijd met de wet’ en verwijt het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs geheimzinnigheid en willekeur bij het geven van toestemming. Ministerie en inspectie bevestigen dat er voor individuele gevallen zogenaamde maatwerkregelingen bestaan, maar ontkennen dat dit in strijd met de wet zou zijn.

Uit recent onderzoek van Kinderombudsman Marc Dullaert blijkt dat zo’n 5.000 leerlingen niet naar school gaan. Het gaat hierbij vaak om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op medisch, sociaal, intellectueel of emotioneel gebied. Voor sommige kinderen is het fysiek niet mogelijk om te voldoen aan de verplichte aanwezigheid op school, vijf dagen per week. Dullaert pleit er voor dat overheid, scholen en leerplichtambtenaren gezamenlijk het probleem van thuiszittende kinderen aanpakken.

Gepubliceerd op: 12 juni 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)