Home » Artikelen » Tégen de nullijn, vóór aparte cao bestuurders
AVS-leden denken massaal mee over inzet caoation

Tégen de nullijn, vóór aparte cao bestuurders

Driekwart van AVS-leden is bereid actie te voeren voor een goede cao, zonder de nullijn. Dit blijkt uit een ledenpeiling over de inzet van de cao-onderhandelingen. Meer dan 1.700 leden hebben de vragenlijst ingevuld, een representatief aantal.

In de cao over de primaire arbeidsvoorwaarden wordt de salarisontwikkeling voor het onderwijspersoneel vastgelegd. Doordat er al een aantal jaren geen nieuwe cao is gesloten wordt het primair onderwijs al twee jaar geconfronteerd met de nullijn. In het Lenteakkoord is wederom vastgelegd dat er voor ambtenaren gedurende 2012 en 2013 een nullijn geldt. Dit betekent dat voor het po gedurende vier jaar de nullijn van kracht is. De minister heeft de vakbonden in het overleg laten weten dat er defi nitief geen loonruimte beschikbaar wordt gesteld door het kabinet.

Behoud leerkrachten
De AVS heeft haar leden voor de zomervakantie gevraagd wat de inzet van de cao-onderhandelingen moet zijn. Bijna 75 procent van de respondenten geeft aan het behoud van leerkrachten: extra budget om jonge leerkrachten te behouden, in afwachting van de uitstroom van oudere leerkrachten en schoolleiders. Bijna 64 procent wil ruimte voor in ieder geval prijscompensatie. Een speerpunt voor het komend overleg over de CAOPO is professionalisering, daar kunnen de leden zich in vinden. Uit een eerder, recent AVS-onderzoek blijkt dat meer dan 90 procent van de schoolleiders voorstander is van professionalisering voor bestuurders, leidinggevenden en onderwijsgevenden.
Een ander speerpunt is duurzame inzetbaarheid (levensfasebewust personeelsbeleid). Twee derde van de AVS-leden vindt dat de BAPO onaangetast moet blijven, 80 procent pleit voor het in stand houden van de kleine BAPO (vier uur verlof vanaf 52 jaar). Bijna de helft vindt een verschuiving van de minimum leeftijd naar 55 jaar voor de kleine BAPO acceptabel, 40 procent een minimum leeftijd van 60 jaar voor de grote BAPO. Twee derde van de leden wijst een eigen bijdrage voor de BAPO af. Vrijwel alle leden zijn het eens met de inzet van de AVS om een aparte cao voor bestuurders af te spreken, inclusief een transparant bezoldigingssysteem en een maximering van de bezoldiging. Dat geldt ook met betrekking tot het bepalen welke regelingen en artikelen van de CAO-PO van toepassing zijn op de diverse groepen directieleden. De resultaten van dit scholenpanel betrekt de AVS uiteraard bij het bepalen van de inzet voor de nieuwe CAO-PO, in samenspraak met de andere vakbonden. Het formele overleg over de CAO-PO start in het najaar. De bedoeling is dat de nieuwe CAO-PO op 1 januari 2013 in werking treedt

Gepubliceerd op: 23 augustus 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)