Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Teksten CAO VO beschikbaar

Teksten CAO VO beschikbaar

Een aantal hoofdstukken van de CAO VO is al digitaal beschikbaar. Het gaat om de hoofdstukken Professionalisering, Levensfasebewust personeelsbeleid, overige cao-teksten, salaristabellen en de nalevingsparagraaf.

In april 2014 hebben de sociale partners een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao-vo gesloten. Deze loopt van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015. De AOb, de andere vakbonden en de VO-raad hebben de teksten samen uitgewerkt naar aanleiding van het onderhandelaarsakkoord. Partijen streven ernaar de integrale (concept)tekst van de CAO VO 2014-2015 na de zomervakantie te publiceren. De definitieve versie, met slechts mogelijke verschillen op technische punten, volgt later.

Hoofdstuk Professionalisering
Hoofdstuk Levensfasebewust personeelsbeleid
Overige cao-teksten
Salaristabellen 1 augustus 2014
Nalevingsparagraaf

Gepubliceerd op: 20 augustus 2014

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)