Home » Artikelen » Tekst CAO PO 2019 – 2020 beschikbaar

Tekst CAO PO 2019 – 2020 beschikbaar

Op 10 januari 2020 hebben de sociale partners het CAO-akkoord CAO PO 2019 – 2020 ondertekend. Van dit akkoord waren de cao-teksten van de hoofstukken 5, 6, 7, 9 en 10 al vastgesteld. Daarnaast moesten deze teksten nog afgestemd worden met de bestaande teksten. Deze procedure is nu afgerond en heeft geleid tot de definitieve tekst van de CAO PO 2019 -2020.

Wat is er in deze cao veranderd? Allereerst is de weg van de modernisering voortgezet. Ook hadden de sociale partners te maken met de wetswijzigingen die per 1 januari 2020 zijn ingevoerd. Zo is door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) de ambtenarenstatus verdwenen en hebben inhoudelijke wijzigingen plaatsgevonden door invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans. Zo is in deze wet nu bepaald dat voor wat betreft de vervanging bij ziekte van leraren en onderwijsondersteunend personeel met les- en of behandeltaken de ketenbepaling niet wordt toegepast.
 
De inhoud van de CAO PO 2019 – 2020 geldt vanaf 1 januari 2020. In deze cao is de bepaling opgenomen dat de teksten van de CAO PO 2018-2019 ongewijzigd van toepassing zijn gebleven tot 1 januari 2020.

CAO PO publicaties
De AVS heeft ook de CAO PO 2019 – 2020 in boekvorm uitgegeven. Daarnaast zijn nieuwe publicaties uitgebracht van de salaristabellen en het ABC van de CAO PO. Deze zijn nu te bestellen via www.avs.nl/publicaties.

Tot slot is er ook een was – wordt-lijst opgemaakt. In deze was – wordt-lijst worden de verschillen aangegeven tussen de CAO PO 2018 – 2019 en de CAO PO 2019 – 2020.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 30 maart 2020
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders