Home » Artikelen » Te krappe aanvraagtermijn subsidie binnenmilieu

Te krappe aanvraagtermijn subsidie binnenmilieu

Verbetering in gevaar
De realisatie van frisse en energiezuinige basisscholen komt in gevaar door een te korte termijn voor de subsidieaanvraag. Dat stelt de VNG in een brief aan staatssecretaris Dijksma. De VNG doet daarom een dringend beroep op de staatssecretaris om gemeenten tot 1 mei 2010 de tijd te geven hun aanvraag in te dienen.

Volgens de huidige opzet kunnen gemeenten van 1 oktober 2009 tot 1 januari 2010 een aanvraag bij het rijk indienen voor een tiental maatregelen aan schoolgebouwen die leiden tot energiebesparing en een beter binnenmilieu. Het rijk stelt daarvoor EUR 97,5 miljoen beschikbaar. Gemeenten leggen daar zelf nog ruim EUR 65 miljoen bij. Met dit geld kan veel gebeuren, maar het is niet genoeg om alle scholen aan te pakken. Gemeenten moeten dus keuzes maken en daarover overleg voeren met de scholen. Voordat het zover is moeten gemeenten en scholen eerst in beeld brengen welke maatregelen in welke school de beste zijn. In totaal gaat het gaat om zo´n 8.000 gebouwen. Het risico bestaat dat schoolbesturen en gemeenten niet tijdig een aanvraag in kunnen dienen omdat de markt hen te laat adviezen levert. Het rijk stelt namelijk als voorwaarde aan de subsidieverlening dat de gekozen maatregelen worden onderbouwd met een Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) van een onafhankelijk adviseur. Die adviseurs moeten in de periode tot 1 januari 2010 voor alle scholen adviezen leveren, ook voor scholen in het voortgezet onderwijs. Die kunnen namelijk zelf een aanvraag indienen en moeten dat ook allemaal uiterlijk 1 januari 2010 aanvragen.

Gepubliceerd op: 29 oktober 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)