Home » Artikelen » Tekorten in onderwijs worden problematisch
In 2021 rond de 3800 vacatures voor directeuren en leraren verwacht

Tekorten in onderwijs worden problematisch

Begin juli 2018 heeft de AVS haar leden bevraagd over de stand van zaken bij het invullen van vacatures voor de zomervakantie. Op 97 procent van de scholen was er de afgelopen periode een vacature voor een leerkracht. Hiervan is 63 procent nog voor de vakantie ingevuld. Op 10 procent van de scholen was er een vacature voor directeur en op 7 procent van de scholen een vacature voor adjunct-directeur. Ruim 60 procent van deze vacatureruimte is ingevuld. Dat zou kunnen betekenen dat er nog ongeveer 200 scholen zijn zónder schoolleider op dit moment.
 
De AVS vindt dit uitermate zorgelijk. Voorzitter Petra van Haren: “De continuïteit en kwaliteit van het onderwijs op de korte, maar zéker ook op de langere termijn staat zichtbaar onder druk. Wij zien dit al jaren aankomen en zijn met het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs actief om het imago van het beroep en de toestroom naar de pabo’s te activeren (www.meesterbaan.nl). Met het PO-Front hebben we de afgelopen periode de salarissen van leraren weten te verbeteren, waardoor het nu niet alleen een aantrekkelijk maar ook een goed betaalde baan is geworden. Via het werkdrukakkoord is veel geld naar de scholen gegaan om ook de werkdruk écht aan te pakken. De sociale partners en het ministerie van OCW zijn in gesprek om te zien of we tot een goed en samenhangend plan voor de sector kunnen komen dat op korte, maar zeker ook op lange termijn tot oplossingen voor de knelpunten leidt. Dit is dringend noodzakelijk, want de arbeidsmarktramingen zijn dramatisch: we verwachten in 2021 rond de 3800 vacatures voor leraren en directeuren die we niet in kunnen vullen en ook daarna loopt het stevig verder op als er niets gebeurt tot ruim 10.000 vacatures in 2027.” Oplossingen worden gezocht in:

 • Deeltijders meer uren laten werken
 • Zij-instromers inzetten
 • Meer studenten opleiden
 • Onderwijs anders organiseren, zoals teamonderwijs met meer inzet van onderwijsassistenten en anderen

De AVS maakt zich daarbij specifiek hard voor een analoge lijn van aanpak van de schoolleiderstekorten in samenhang met de hele onderwijsarbeidsmarkt.
 
Werkdruk
De effecten van het werkdrukakkoord zijn ook goed zichtbaar. Bijna de helft van alle scholen had een vacature voor onderwijsondersteunend personeel voor in de klas en nog eens 20 procent had een vacature voor ander ondersteunend personeel. Hiervan is ongeveer driekwart al ingevuld. Een mooie ontwikkeling die kan bijdragen aan verlagen van de werkdruk in de scholen.
 
Bijna twee derde van de respondenten gaf aan dat het moeilijk was om de vacatures ingevuld te krijgen. Zij kwamen hierbij onder andere de volgende zaken tegen:

 • Invallers en net afgestudeerde leerkrachten vervullen de vacatures, maar nu zijn er nauwelijks meer vervangers over.
 • Er is wel belangstelling voor vaste banen, maar nauwelijks voor tijdelijke of invalbanen.
 • De banenpools of eigen invallers via bestuur zijn op: schoolleiders komen nu op allerlei manieren uit wanhoop en noodzaak ook zelf in actie. Hiervoor worden eigen netwerken gebruikt (wie weet nog iemand), diverse sociale media ingezet, er wordt geadverteerd, er wordt intern gevraagd om meer uren te werken, of er zijn plannen voor de inzet van leerkrachten in opleiding.
 • Ook wordt er een domino-effect gesignaleerd: als leerkrachten van de ene naar de andere school gaan (van een tijdelijke naar een vaste baan, of van een kleinere naar een grotere baan op een andere school) laten ze elders weer een vacature achter. De oplossing van de één is het probleem van de ander.
 • Voor het speciaal onderwijs zijn nauwelijks geschikte leerkrachten voorhanden, vooral invallers vinden is daar een niet meer op te vangen probleem.
 • Uit pure nood worden soms dure uitzendkrachten ingehuurd, dat vinden schoolleiders heel erg, want het is een dure oplossing die ten koste gaat van andere inzet.
 • Leerkrachten noemen ‘cherrypicking’. Met name het op meerdere banen solliciteren en dan ook na eerdere toezegging, weer afzeggen als er een leukere baan bij zit. Hierdoor ontstaat kort voor de vakantie een probleem, waar eerder in voorzien leek te zijn.

Van Haren: “We zullen op korte termijn hard geconfronteerd worden met de effecten van de tekorten. Schoolleiders doen er alles aan om met hun team oplossingen te vinden, maar dit zal niet altijd lukken. Waar mogelijk worden klassen dan verdeeld over andere groepen, met vaak daarbij als effect meer werkdruk voor zittend personeel en inboeten op kwaliteit van onderwijs. Soms gaan directeuren of intern begeleiders voor de klas, waarvan dan het werk blijft liggen ten koste van kinderen of zittend personeel. In een aantal gevallen wordt nascholing niet ingevuld vanwege het ontbreken van vervangers. Dit is ernstig, omdat juist professionaliseren belangrijk is. In toenemende mate is er geen andere oplossing dan het naar huis sturen van klassen. Kortom, schoolleiders maken zich op voor ‘een hete herfst’.”

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 juli 2018

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)