Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » ‘Tekort aan gekwalificeerde leraren belemmert goed onderwijs’

‘Tekort aan gekwalificeerde leraren belemmert goed onderwijs’

Bijna driekwart van de schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (71 procent) geeft aan dat het bieden van goed onderwijs gehinderd wordt door een tekort aan gekwalificeerde en/of goede leraren. Internationaal geldt dat voor 38 procent van de schoolleiders. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek van de OESO onder schoolleiders en leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Een goed personeelsbeleid is essentieel voor de kwaliteit van leraren en het onderwijs. Ook uit de Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2013 blijkt dat er daarin een belangrijke rol is weggelegd voor schoolleiders. Volgens het onderzoek kan de begeleiding van startende leraren en de verdere professionele ontwikkeling van leraren verbeterd worden. Startende Nederlandse leraren (46 procent) volgen minder vaak een begeleidingsprogramma dan leraren elders (49 procent). Verder geven Nederlandse leraren aan dat de feedback die zij krijgen van hun leidinggevende niet leidt tot positieve verandering in hun didactisch handelen, de methoden die ze hanteren voor het lesgeven aan zorgleerlingen of hun inzet van leerlingbeoordeling om het leerproces bij de leerlingen te bevorderen.

Nederlandse leraren geven elkaar relatief vaker feedback (57 procent) dan hun internationale collega’s (42 procent). In Nederland wordt relatief minder vaak gebruik gemaakt van analyses op leerlingprestaties en van feedback van ouders.

93 Procent van de leraren in Nederland geeft aan deel te hebben genomen aan een vorm van professionele ontwikkeling. Dit gaat veelal om kortdurende programma’s zoals seminars en conferenties, in tegenstelling tot hun buitenlandse collega’s die vaker langduriger bijscholing volgen. Een belangrijke belemmering voor Nederlandse leraren om deel te nemen aan professionalisering is dat scholingsactiviteiten niet goed passen in het rooster van leraren (38 procent). Daarnaast schiet volgens 39 procent van de leraren het aanbod van geschikte opleidingstrajecten tekort.

‘Peer-review in optima forma’
Volgens staatssecretaris Dekker van OCW levert het onderzoek een schat aan informatie. “Het getuigt van lef en een gezonde mate van zelfreflectie als deze resultaten het startpunt vormen van een brede discussie tussen leraren onderling, hun schoolleiders en niet te vergeten de leerlingen over het versterken van het leraarschap. Want wat op andere scholen of over de grenzen heen helpt bij het versterken van het vak van leraren en het verbeteren van het onderwijs aan leerlingen, kan ook voor Nederlandse leraren en schoolleiders leerzaam zijn. Dat is peer-review in optima forma”, aldus Dekker.

De resultaten van de Teaching and Learning International Survey (TALIS) zijn onlangs in Japan bekend gemaakt door de Organisatie voor Economische Ontwikkeling (OESO). Het rapport bevat aanbevelingen aan leraren, schoolleiders en beleidsmakers om het leraarsvak verder te versterken en zo het onderwijs aan leerlingen te verbeteren. Aan het onderzoek hebben ruim 100.000 leraren en 10.000 schoolleiders deelgenomen uit 33 landen, waaronder ongeveer 2.000 leraren van bijna 130 scholen in Nederland. Het onderzoek bevat de volgende thema’s: schoolleiderschap, professionele ontwikkeling leraren, feedback en formele beoordeling leraren, opvattingen en houdingen van leraren over onderwijsgeven, vertrouwen in eigen kunnen leraren, werktevredenheid en school-/klasklimaat.

Meer informatie: www.talis2013.nl, www.oecd.org/talis
 

Gepubliceerd op: 26 juni 2014

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)