Home » Artikelen » Teamflow zet leerkrachten in hun kracht

Teamflow zet leerkrachten in hun kracht

Auteur: Susan de Boer

Teamleden ervaren een gezamenlijke flow als zij samenwerken aan een collectieve ambitie en daarbij moeiteloos op elkaar aansluiten. Dat stimuleert de schoolontwikkeling.
Teamflow-expert Jef van den Hout : “Als er teamflow ontstaat, ga je uitdagingen ambitieus aan.
 
“Flow is het gevoel dat je ervaart als je compleet betrokken bent bij wat je aan het doen bent”, zegt Jef van den Hout, oprichter van Flow Concepts, een netwerk van professionals die teams en organisaties begeleiden naar meer flow. “Iedereen heeft wel eens een ‘flow-ervaring’. Je staat dan echt in je kracht. Daarom werkt het ook zo goed als een team in een flow komt. Denk bijvoorbeeld aan muziekbands. De muzikanten hebben ieder hun eigen instrument. Ze bundelen hun krachten en maken muziek met elkaar.” Van den Hout is gespecialiseerd in teamflow. Bij teamflow voeren teamleden gezamenlijk activiteiten uit die op een vanzelfsprekende manier op elkaar aansluiten. Om dit te laten plaatsvinden, is een collectieve ambitie nodig. “Collectieve ambitie komt voort uit de intrinsieke motivatie van het team, uit idealen of waarden”, zegt Van den Hout. “Daarnaast zijn de teamleden goed op de hoogte van elkaars kwaliteiten en vaardig­heden. Dan kun je samen een uitdagende ambitie stellen. Je weet wat je wilt en je weet dat je het kunt.”
 
Betrokken
Teamflow maakt mensen enthousiast, betrokken en actief. “Op een school kan de schoolleider de teamflow aanzwengelen door activiteiten te organiseren, visiebijeenkomsten, waarin de collectieve ambitie van de school centraal staat”, zegt Van den Hout. “Die visiebijeenkomsten organiseer je bijvoorbeeld een keer per drie maanden en je stelt daarin een bepaald thema aan de orde. Dan komen er vanzelf doelen bovendrijven. Die maak je concreet, je maakt er een dichtbijgelegen, uitdagend en gezamenlijk doel van. Stel dat het gaat over beter feedback geven op leerlingen. Teamleden bedenken dat het een goed idee is om iets te ontwikkelen wat het makkelijker maakt om feedback te geven. De teamleden die dat willen uitzoeken vormen een groepje. De schoolleider stelt een van hen verantwoordelijk voor de uitvoering en maakt resultaatafspraken. Dat doe je in het bijzijn van het hele team, zodat iedereen erachter staat. Het wordt als het ware een verzoek van de organisatie. Als het team een oplossing vindt, neemt de organisatie het over. Het is belangrijk dat er open communicatie over is, en dat de werkomgeving veilig en positief is. Mensen moeten fouten durven maken. Verder moet je niet te veel regelen. Leraren zijn van nature geneigd hun werk goed te doen. Overmatige procedures om processen vast te leggen, hinderen daarbij. Het gaat om het gezamenlijke resultaat, niet om individuele bijdragen. Hoe de taken onderling verdeeld worden, bepaalt het team zelf.”
 
Tijdelijke teams
Van den Hout benadrukt dat het altijd gaat om tijdelijke groepjes. “Het zijn tijdelijke teams binnen een organisatie, mensen die elkaar vinden op een onderwerp. De teamleden zoeken elkaar op op basis van kwaliteiten en vaardigheden.” Daarbij is het belangrijk dat de teamleden kunnen samenwerken. “Je moet mensen leren samenwerken. Niet iedereen weet vanzelf hoe dat moet. Leraren zijn vaak individueel bezig met een klas, dus als directeur moet je zorgen dat ze elkaar opzoeken. Teamflow ontstaat als mensen vanuit collectieve ambitie elkaar moeiteloos aanvullen in het vinden van een oplossing voor een ervaren probleem of een verbetering van een bestaande situatie. De doelen en taken die zij formuleren, zijn verbonden met de eigen persoonlijke doelen. Van daaruit bundel je de krachten, je doet wat je goed kan. Commitment is ook een belangrijke conditie. Doe wat je zegt, verbind je aan de doelen. Ten slotte is open communicatie onontbeerlijk. Gepassioneerd praten over datgene waarmee je bezig bent, zorgt dat het team blijft presteren. Geef feedback op gestelde doelen, niet om af te rekenen maar om te ondersteunen. Positieve emoties zoals complimenten geven en aanmoedigen zijn belangrijk voor bereiken van teamflow.” _
 
‘Het opbouwen van een andere cultuur kost tijd’
Het concept van ‘teamflow’ spreekt veel schoolleiders aan. Pierre Hendriks, directeur van ’t Kendelke in het Limburgse Siebengewald, woonde tijdens het AVS-congres afgelopen voorjaar een workshop bij van Jef van den Hout. Hij vertelt: “Het beeld van een team dat een doel wil bereiken en daartoe in gezamenlijke aansluiting aan de slag gaat, vind ik inspirerend. Teamflow is een concept om iedereen in zijn kracht te zetten. Op die manier krijg je draagvlak, eigenaarschap en successen.” Volgens Hendriks is een belangrijk element de haalbaarheid van de doelen en de kleine stapjes die vooruit worden gezet. “Het gaat erom dat je elke dag en elke week het samen een beetje beter doet. De kracht in het concept zit ook in het iedere dag ’s morgens kort met het team uitspreken wat we gaan doen, met welke doelen we bezig zijn. Dan kun je het samen beter volhouden. Het gaat om het opbouwen van een andere cultuur en dat kost tijd.” Afgelopen schooljaar richtte Hendriks werkgroepen in om deelaspecten van de collectieve ambitie aan te pakken.
“Komend jaar gaan we nog intensiever aan de slag met werkgroepjes van twee of drie teamleden die een deelaspect bij de kop pakken waar ze echt voor willen gaan, zoals samen lessen voorbereiden. Dat komt dan regelmatig terug in de teamsessies, zodat we elkaar kunnen aanmoedigen en vooruit helpen. De positiviteit en praktische aanpak zijn elementen die me bijzonder aanspreken in het concept van teamflow.”
 

Gepubliceerd op: 2 september 2016

Verschenen in

Kader Primair 1 (2016-2017) (Verder in dit nummer)

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)