Home » Artikelen » Talentontwikkeling begint bij leidinggevende

Talentontwikkeling begint bij leidinggevende

Auteur: Winnie Lafeber

Een leidinggevende heeft een grote invloed op het welbevinden en de (talent)ontwikkeling van de leraar. In de leergang Persoonlijk leiderschap, waarvoor het AVS Centrum Educatief Leiderschap een samenwerking is aangegaan met ’t Mannetje & Co, staat talentontwikkeling centraal. “Vooral in een loyale beroepsgroep waarin het percentage burn-out het hoogst is, is het essentieel te focussen op de talenten en sterke punten van het team.”

Dat is ook de persoonlijke missie van Paul ’t Mannetje, coach en trainer met meer dan dertig jaar ervaring in het onderwijs en de retail. “Ik wil bijdragen aan de groei en ontwikkeling van mensen. In het onderwijs zitten veel gedreven mensen, met een passie of roeping, die soms gedemotiveerd raken door ‘het systeem’, de regels en eisen die aan hen gesteld worden. Je ziet frustraties of een gedoofd vlammetje. Ik wil dat vlammetje weer aanwakkeren en ervoor zorgen dat ze weer floreren.”
De leidinggevende speelt hierin een cruciale rol, in die gedeelde visie vonden de AVS en ’t Mannetje elkaar. “Van het gedrag van leraren wordt 80 procent bepaald door de aandacht, de reactie op incidenten en de voorbeeldfunctie van leidinggevenden. Als je als directeur zelf ook slimmer omgaat met je zwakke punten en je meer richt op je talenten, gaat het werkplezier omhoog, ben je productiever en voel je je vitaler. Besteed bijvoorbeeld je administratie uit aan een adjunct-directeur als je daar zelf niet goed in bent. Met ‘duurzame inzetbaarheid’ heb je minder kans op verzuim.” Wat ook een positief effect heeft op werktevredenheid is job crafting, eveneens onderdeel van de talentengereedschapskist van ’t Mannetje, die hiervoor een licentie van TNO heeft. “Jobcrafting is sleutelen aan je baan zonder weg te gaan. Je gaat op zoek naar wat je drijft in je werk en leven, je talenten en wat je energie geeft.

Op eigen initiatief doe je aanpassingen in je werk, waardoor het beter aansluit bij wie je bent, wat je wilt en kunt.”

Potentie
De leergang is een combinatie van klassieke modellen die hun waarde bewezen hebben en actuele, wetenschappelijke methodes en inzichten, zoals waarderend onderzoeken, progressiegericht werken en positieve psychologie. Die nieuwe methodes richten zich op wat er aan potentie in de (adjunct-) directeur en zijn team zit. De leergang start dan ook met een talententest. ’t Mannetje: “Het is een mythe te denken dat de meeste groei in iemands zwakke punten zit. De meeste groei zit juist in de talenten. Bij de actuele methodes richt je je ook meer op ‘wat goed werkt’, de kansen en mogelijkheden, en niet op het probleem, de oorzaken of ‘de schuldige’. Rode draad in de leergang zijn ook de zogenaamde ‘logische niveaus van Robert Dilts’. Op individueel, team- en organisatieniveau onderzoek je de visie, missie, waarden, overtuigingen, talenten, het gedrag en de omgeving en formuleer je de gewenste situatie. Waar klopt het en waar is nog werk te doen?”

Transfer en borging
’t Mannetje wil in de leergang vooral werken vanuit ervaringen van deelnemers en het programma daar desgewenst op aanpassen. “Ik vind het belangrijk dat er een goede vertaling is naar de praktijk en actualiteit en dat de leergang lang effect heeft. Daarom zijn er diverse voorbereidings- en toepassingsopdrachten, ook tussen de bijeenkomsten in. We doen rollenspelen en zorgen voor een trainingsmaatje of intervisiegroep als klankbord en waarmee je opdrachten kunt doen.” Na afloop van de leergang heeft de deelnemer vooruitgang geboekt als persoon en als leidinggevende. “Hij heeft plannen gemaakt voor zijn eigen ontwikkeling, die van het team en de organisatie. Het kan heel soms ook voorkomen dat een directeur concludeert dat het onderwijs zijn wereld niet meer is.”Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Een erg mooi resultaat is de certificering door het Schoolleidersregister PO in het kader van de herregistratie. De leergang is dekkend bevonden voor het professionaliseringsthema Persoonlijk leiderschap.

Leergang Persoonlijk leiderschap
Doelgroep: leidinggevenden po
Data: 8 en 9 oktober, 6 november, 11 december 2015, 8 januari, 5 februari, 11 maart en 3 juni 2016 (serie 1) 14 en 15 januari, 12 februari, 17 maart, 8 april, 20 mei, 10 juni en 23 september 2016 (serie 2)

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/cel/pl

Gepubliceerd op: 15 augustus 2015

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020