Home » Artikelen » Talentontwikkeling begint bij de leidinggevende
Leergang Persoonlijk Leiderschap

Talentontwikkeling begint bij de leidinggevende

Auteur: Winnie Lafeber

Een leidinggevende heeft een belangrijke voorbeeldfunctie voor de medewerkers. Hij of zij heeft een grote invloed op het welbevinden en de (talent)ontwikkeling van de leerkracht. In de leergang Persoonlijk leiderschap, waarvoor de AVS een samenwerking is aangegaan met ’t Mannetje & Co, staat deze talentontwikkeling centraal. “Vooral in een beroepsgroep waar het percentage burn-out en loyaliteit het hoogste is, is het essentieel te focussen op de talenten en sterke punten van de schoolleider en teamleden.”

Het is ook de persoonlijke missie van de eigenaar van ’t Mannetje & Co, Paul ’t Mannetje, een bevlogen coach en trainer met meer dan 30 jaar ervaring in het onderwijs en de retail. ’t Mannetje, ooit leerkracht in het speciaal onderwijs: “Ik wil bijdragen aan de groei en ontwikkeling van mensen. Daar werk ik al vele jaren aan, niet alleen thuis met opgroeiende pubers, maar ook in de sport en bij mijn werk. Het onderwerp bleek ook goed aan te slaan in het onderwijs, waar veel van mijn cursisten vandaan kwamen. In het onderwijs zitten veel gedreven mensen, met een passie of roeping, maar die soms gedemotiveerd raken door ‘het systeem’, de regels en eisen die aan hen gesteld worden. Je ziet frustraties of een gedoofd vlammetje. Ik wil dat vlammetje weer laten opleven (flikkeren) en ervoor zorgen dat  (adjunct) directeuren weer floreren. Dan kunnen zij ook weer het beste uit de leerkrachten en kinderen halen.”
De leidinggevende speelt hier een cruciale rol in, in die gedeelde visie vonden de AVS en ’t Mannetje elkaar. “De directeur creëert de (prettige) werkomgeving waarin leerkrachten tot hun recht komen. 80 procent van het gedrag van leerkrachten wordt bepaald door de aandacht, voorbeeldfunctie en de reactie op incidenten van leidinggevenden. De (fitte) directeur is ook het voorbeeld van vitaal leidinggevende. Als je slimmer omgaat met je zwakke punten en je meer richt op je talenten, gaat je werkplezier omhoog, maak je  ben je productiever en voel je je vitaler. Dat heeft onderzoek bewezen. Besteed bijvoorbeeld je administratie uit aan een adjunct-directeur, als je daar zelf niet goed in bent en de adjunct daar talenten voor heeft. Met ‘duurzame inzetbaarheid’ heb je minder kans op verzuim.”

Paul-t-Mannetje_W4A9521.jpg

Wat ook een positief effect heeft op werktevredenheid is ‘job crafting’, eveneens onderdeel van de talentengereedschapskist en stokpaardje van ’t Mannetje, die hiervoor een licentie van TNO heeft. “Jobcrafting is ‘sleutelen aan je baan zonder weg te gaan’. Je gaat op zoek naar wat je drijft in je werk en leven, welke talenten je hebt en wat je energie geeft. Op eigen initiatief doe je aanpassingen in je werk, waardoor het werk beter aansluit bij wie je bent, wat je wilt en wat je kan.
 
Potentie
Diverse modellen en methodes geven de (adjunct-)directeur inzicht in zijn talenten en sterke punten. De start van het programma is een talententest. “De leergang is een combinatie van klassieke modellen die hun waarde bewezen hebben en actuele, wetenschappelijke, methodes en inzichten, zoals waarderend onderzoeken, progressiegericht werken en de positieve psychologie. Die nieuwe methodes richten zich op wat er aan potentie in de (adjunct) directeur en zijn/haar team zit. Het is een mythe te denken dat de meeste groei in je zwakke punten zit. De meeste groei zit juist in je talenten. Bij waarderend onderzoeken bijvoorbeeld, kijk je naar ‘wat goed werkt’, de kansen en mogelijkheden. Het gaat er niet om aan welke competenties je nog niet voldoet. Ook bij progressiegericht werken richt je je op waar je naartoe wilt, en niet op het probleem, de oorzaken of het aanwijzen van de schuldige. De basisfilosofie van de positieve psychologie richt zich niet op ‘schademanagement’ (‘wat gaat niet goed’), maar juist op wat wél aanwezig is aan potentie (‘wat gaat wel goed’). Rode draad in de leergang zijn ook de zogenaamde ‘logische niveaus van Robert Dilts’. Op individueel, team- en organisatieniveau onderzoek je de visie, missie, waarden, overtuigingen, talenten, gedrag en omgeving en formuleer je de gewenste situatie. Waar klopt/past het en waar is nog werk te doen?”
 
Transfer en borging
’t Mannetje, die zowel het onderwijs als de zakelijke wereld als zijn broekzak kent, kan ook ideeën aandragen uit de profitwereld. “Op gebied van leiderschap in de retail heb ik bijvoorbeeld ervaring met timemanagement. In de leergang wil ik vooral werken vanuit de ervaringen van de deelnemers en het programma daar desgewenst op aanpassen. Ik vind het belangrijk dat er een goede vertaling is van de leergang naar de praktijk en dat de leergang lang effect heeft (transfer en borging). Er zijn diverse voorbereidings- en toepassingsopdrachten, ook tussen de bijeenkomsten in, die een link met de praktijk en actualiteit hebben. We doen rollenspelen met een actrice en we zorgen voor een trainingsmaat of een intervisiegroep waarmee je kan klankborden en opdrachten doen.” ’t Mannetje geeft de leergang samen met Mil van Beek, ook een ervaren trainer in diverse branches die affiniteit met het onderwijs heeft. “We richten ons allebei op ‘werken vanuit talenten’, maar zijn daarnaast ook aanvullend op elkaar.”
 
Opbrengsten en certificering
Na afloop van de leergang heeft de deelnemer vooruitgang geboekt als persoon en als leidinggevende. “De deelnemer heeft plannen ontwikkeld voor de ontwikkeling van zichzelf, het team en de organisatie. Het kan ook, heel soms, voorkomen dat een directeur concludeert dat het onderwijs zijn wereld niet meer is.” Een erg mooi resultaat is de certificering door het Schoolleidersregister PO in het kader van de herregistratie. De leergang is dekkend bevonden voor het professionaliseringsthema Persoonlijk Leiderschap.
 
Doelgroep: (adjunct-)directeuren in po 

Data: Serie 1: 8 en 9 oktober, 6 november, 11 december 2015, 8 januari, 5 februari, 11 maart en 3 juni 2016.
Serie 2: 14 en 15 januari, 12 februari, 17 maart, 8 april, 20 mei, 10 juni en 23 september 2016.

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/cel/pl
 
H-03-wegwijzer-Succes-new.jpg
Een van de illustraties uit het binnenkort te verschijnen boek ‘Op pad met mijn talenten’, waarin Paul ’t Mannetje uitlegt dat in talenten de meest kans op groei in zit.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 augustus 2015

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)