Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Symposium over muziekonderwijs op Paleis Noordeinde
Structureel verankeren

Symposium over muziekonderwijs op Paleis Noordeinde

Koningin Máxima opent woensdag 22 maart op Paleis Noordeinde het symposium ‘Morgen meer muziek in de klas.’ Centraal staat het structureel verankeren van muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen. Onder de genodigden bevinden zich leerkrachten, schoolleiders, -bestuurders en onderwijsminister Jet Bussemaker. Ook de AVS is als partner van het project aanwezig, breed vertegenwoordigd met schoolleiders.

Prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gaat in op de effecten van muziekonderwijs op het kinderbrein. Muziek (maken) draagt ook bij aan de motorische ontwikkeling en het bevordert discipline en doorzettingsvermogen. In workshops buigen de ruim tweehonderd aanwezigen zich over de mogelijkheden om structureel muziekonderwijs te introduceren en verankeren binnen hun basisscholen. Ook de AVS verzorgt een workshop. De opbrengsten van de workshops worden gedeeld en omgezet in concrete acties. Deze zal de AVS uiteraard delen via haar kanalen. Koningin Máxima zet zich samen met de Ambassadeurs van Meer Muziek in de Klas in voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

Ook subsidie pabo's
Naast scholen kunnen ook pabo’s binnenkort subsidie aanvragen. Om de professionele ontwikkeling van leraren op het gebied van muziekonderwijs te bevorderen. Het is belangrijk dat studenten al op de pabo het zelfvertrouwen ontwikkelen om muziek te maken en de technische vaardigheden leren om muziekonderwijs te kunnen geven. Minister Bussemaker stelt daarvoor de komende jaren € 5 miljoen ter beschikking voor pabo’s via het Fonds voor Cultuurparticipatie. Belangrijke voorwaarde van de regeling is dat de pabo samenwerkt met een conservatorium. De aanvraag moet ook gericht zijn op het duurzaam verankeren van kwalitatief goed muziekonderwijs op pabo’s. Vanaf juli 2017 kunnen pabo's subsidie aanvragen. De projecten starten in het najaar en hebben een looptijd van drie (studie)jaren. Via de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie worden alle details in april bekend gemaakt.
Doel is dat in 2020 op iedere basisschool in Nederland structureel muziekonderwijs is gerealiseerd.

Meer informatie:
www.meermuziekindeklas.nl
www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/impuls-muziekonderwijs.html

 

Gepubliceerd op: 6 februari 2017

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)