Home » Artikelen » Succesvolle implementatie anti-pestmethode vraagt om zorgvuldige begeleiding

Succesvolle implementatie anti-pestmethode vraagt om zorgvuldige begeleiding

Voor een goede implementatie en de effectiviteit van een anti-pestmethode is zorgvuldige begeleiding van groot belang. Het Kohnstamm Instituut onderzocht hoe scholen een specifiek methode toepassen en omgaan met de richtlijnen.

Kohnstamm voerde het onderzoek uit aan de hand van Leefstijl, een methode voor sociaalemotionele ontwikkeling die zich richt op leerlingen, team en ouders. Hoewel Leefstijl vergezeld gaat van intensieve training en veel informatie, blijken zich verschillen voor te doen in de manier waarop individuele scholen omgaan met de richtlijnen. Conclusie is dat ontwikkelaars van methoden nóg meer aandacht moeten besteden aan het onderbouwen en verhelderen van de theoretische uitgangspunten van de methode. Ook het ontwikkelen van implementatieplannen en toezien op de uitvoering kan bevorderen dat er goede resultaten bereikt worden. Kohnstamm wijst scholen op de volgende zaken die zij hierbij in acht moeten nemen: kies een methode die past bij school, team, leerlingen, ouders; zorg dat iedereen - leerlingen, ouders, team en school - zich betrokken voelt bij de methode; maak een heldere (begeleidings)structuur, waarbij een commissie of een coördinator verantwoordelijk is voor een juiste uitvoering van de methode (volgens de bedoelingen van de ontwikkelaars); rooster lessen in voor het hele schooljaar; maak de ervaringen met de methode rond pesten een vast agendapunt bij de teamvergaderingen; zorg voor systematische evaluatie van het werken met de methode en bepaal systematisch de effecten van de methode op de leerlingen. 

Meer informatie: http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/

Gepubliceerd op: 1 december 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)