Home » Artikelen » Succesfactoren voor onderzoekssamenwerking scholen met hoger onderwijs

Succesfactoren voor onderzoekssamenwerking scholen met hoger onderwijs

Welke succesfactoren zijn er voor onderzoekssamenwerking van po-, vo- en mbo-scholen met instellingen voor hoger onderwijs? Volgens onderzoekers van de Universiteit Utrecht zijn er vier succesfactoren bij bestaande samenwerkingsverbanden.

De vier succesfactoren die zij hebben gevonden, zijn:

  • Combinatie van een gemeenschappelijk doel met een eigen belang;
  • communityvorming;
  • draagvlak en een lerende cultuur;
  • tijd.
Gedeeld doel en eigenbelang

De participanten in de bestaande werkplaatsen hebben zowel een gemeenschappelijk doel als een belang voor de eigen school/instelling. Het gemeenschappelijk doel is om door zorgvuldig praktijkgericht onderzoek tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs te komen in de deelnemende po-, vo- en mbo-scholen. Het belang voor de school zit in het inbrengen van een relevante vraag uit de praktijk. Onderzoekers van de universiteiten krijgen bijvoorbeeld door het nauwe contact met de scholen meer inzicht in de onderwijspraktijk.
 
Communityvorming
Het is belangrijk om regelmatig bij elkaar te komen om onderling vertrouwen op te bouwen. Het helpt ook als je elkaars taal spreekt.
 
Draagvlak en een lerende cultuur
Het is belangrijk de onderzoeksresultaten op school te delen. Maar ook een directie die dit inhoudelijk onderstreept en faciliteert is onmisbaar. Een vraagstuk dat in de praktijk door veel leraren als urgent wordt ervaren, zal tot meer draagvlak en enthousiasme leiden.
 
Duurzaamheid/tijd
Succesvolle samenwerking vergt een lange adem. Het kost tijd om elkaar te leren kennen en tot een overeengekomen werkwijze en doel te komen. Het is belangrijk dat de samenwerkingspartners, als de subsidie eindigt, met elkaar nagaan wat de samenwerking kost en oplevert, aldus het advies van de onderzoekers.
 
Zes samenwerkingsverbanden dienden als praktijkvoorbeeld.

Het onderzoek loopt mee met een pilot met Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in het primair en voortgezet onderwijs.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 februari 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)