Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Subsidie voor taal- en leesonderwijs verhoogd

Subsidie voor taal- en leesonderwijs verhoogd

Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs stelt 4 miljoen euro extra beschikbaar voor basisscholen die de taal- en leesprestaties van hun leerlingen willen verbeteren. Een speciale subsidieregeling voor taal- en leesonderwijs is dit voorjaar ruim overtekend. Dijksma: "Uit de vele aanmeldingen blijkt het enthousiasme van de scholen om van taal- en leesonderwijs een prioriteit te maken."

In overleg met de PO-Raad besloot Dijksma om extra te investeren in taalonderwijs. In totaal duizend scholen gaan de komende drie jaar samenwerken om hun taalen leesonderwijs te verbeteren en dienden een aanvraag voor de subsidieregeling in. Aanvankelijk waren voor slechts 425 scholen middelen beschikbaar. Scholen kunnen het geld gebruiken voor bijvoorbeeld het professionaliseren van leerkrachten op het gebied van taal en lezen, het interpreteren en gebruiken van de leerlingresultaten en de inhuur van specialisten bij het kiezen en gebruiken van een goede leesmethode. Scholen krijgen hiervoor per school drie jaar lang ieder jaar 6.000 euro. De schoolbesturen investeren per school en per jaar hetzelfde bedrag. De taalverbetertrajecten maken deel uit van de Kwaliteitsagenda PO `Scholen voor morgen´. Hierin ligt de focus op het verbeteren van taal/lezen en rekenen.

De regeling wordt uitgevoerd door het Projectbureau Kwaliteit in opdracht van het PO Platform Kwaliteit en Innovatie en de PO-Raad, in samenwerking met het ministerie van OCW. Projectleider Roel Weener is blij met de vele inschrijvingen: "Het is geweldig dat zoveel scholen hun professionele verantwoordelijkheid nemen. Dit verbetertraject blijkt echt in een behoefte te voorzien. Na de zomervakantie krijgen scholen ook de mogelijkheid om in te stappen in een rekenverbetertraject. Wij hopen natuurlijk dat dit net zo´n succes wordt."

Gepubliceerd op: 21 augustus 2008
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)