Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Subsidie voor onderzoek naar inclusief onderwijs met Scandinavische partners

Subsidie voor onderzoek naar inclusief onderwijs met Scandinavische partners

Drie projecten waarin Nederlandse en Scandinavische partners samenwerken, ontvangen subsidie voor onderzoek naar inclusief onderwijs in het primair onderwijs en voorschoolse educatie. De drie projecten ontvangen samen 2,25 miljoen euro: hiervan is 750.000 euro afkomstig van het NRO.

Uit 24 voorstellen zijn de volgende drie projecten geselecteerd voor subsidie:

Politics of belonging: Promoting children’s inclusion in educational settings across borders
Onderwerp: hoe respect en gelijkwaardigheid tot stand komen in het beleid en de praktijk van het onderwijs. De onderzoekers willen het theoretisch inzicht in dit vraagstuk vergroten, en praktische handvatten ontwikkelen waarmee kinderen met verschillende achtergronden en ondersteuningsbehoeften ‘erbij kunnen horen’.
 
Inclusive science teaching in multilingual classrooms
Onderwerp: meertaligheid van leerlingen in bèta-onderwijs. Dit project past design research toe: leraren in de 3 landen krijgen hetzelfde lespakket voor ‘inclusief bèta-onderwijs’ en er wordt gekeken hoe zij deze inzetten en waarom. Welke talige aanpak is onder alle omstandigheden succesvol?
 
Mixed classes And Pedagogical Solutions (MAPS)
Onderwerp: diversiteit in de klas in stedelijk gebied. Een vergelijking tussen Helsinki, Reykjavik en Amsterdam: hoe verschilt de politiek en het onderwijsbeleid tussen deze landen en wat zijn de praktische (sociale en pedagogische) implicaties?
 
Samenwerking NRO met Scandinavische partners
Deze financiering komt voort uit de eerste internationale subsidieronde van het NRO, die het organiseerde samen met het Scandinavische samenwerkingsverband van wetenschappelijke onderzoeksfinanciers NordForsk. De deelnemende Scandinavische landen zijn Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. De onderzoekers werken in de projecten samen met zowel onderwijsinstellingen in Nederland, als met onderzoekers en onderwijsinstellingen uit ten minste twee van deze landen.
Downloads en links
Gepubliceerd op: 10 november 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)