Home » Artikelen » Subsidie voor brede bevoegdheid bewegingsonderwijs
aanvragen vanaf 1 juli

Subsidie voor brede bevoegdheid bewegingsonderwijs

Leerkrachten in het primair onderwijs kunnen vanaf 1 juli 2015 subsidie aanvragen voor het behalen van een brede bevoegdheid bewegingsonderwijs. Daarmee kunnen zij bewegingsonderwijs geven aan leerlingen van groep 1 tot en met 8.

De subsidie bedraagt maximaal 3.500 euro en is beschikbaar van 2015 tot en met 2018. Het sluit aan bij de doelstelling van het Bestuursakkoord 2014 – 2020 dat de PO-Raad in de zomer van 2014 sloot met het ministerie van OCW. Hierin is afgesproken dat vanaf 2017 alle lesuren bewegingsonderwijs worden gegeven door een bevoegde leerkracht.

Gepubliceerd op: 24 april 2015
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)