Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Subsidies voor muziekonderwijs en versterking cultuureducatie

Subsidies voor muziekonderwijs en versterking cultuureducatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft onlangs de subsidiemogelijkheden voor 2018 bekendgemaakt. Op het gebied van cultuureducatie vergroot het Fonds de investeringen in cultuuronderwijs in het vmbo. Basisscholen en pabo’s die werk willen maken van hun muziekonderwijs kunnen ook in 2018 een subsidieaanvraag doen. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor projecten op gebied van mediakunst- en erfgoededucatie.

Omdat de vraag naar financieringsmogelijkheden voor cultuuronderwijs in het vmbo, vso en praktijkonderwijs groot is, breidt het Fonds zijn investeringen uit. Het bestuur van de school is aanvrager. De subsidietermijn loopt van 5 maart tot 26 oktober.

Subsidieregeling Impuls muziekonderwijs
De vraag naar subsidie voor meer en beter muziekonderwijs blijft groot. Scholen in het primair onderwijs kunnen nog tot 1 april een aanvraag indienen.
 
Subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie
Het Fonds investeert ook in duurzame mediakunst- en erfgoededucatieprojecten die als voorbeeld kunnen dienen voor andere basisscholen en culturele instellingen. Culturele instellingen kunnen van 5 maart tot 7 september een aanvraag indienen.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 25 januari 2018

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)