Home » Artikelen » Subsidies voor goed personeelsbeleid

Subsidies voor goed personeelsbeleid

Ondersteuning bij krimp, of financiële ondersteuning bij het opzetten van een regionaal mobiliteitscentrum. In het Jaarprogramma 2013 van het Arbeidsmarktplatform PO vinden schoolbesturen in het primair onderwijs tips en tools voor goed personeelsbeleid.

Om de regionale mobiliteit te bevorderen en pas afgestudeerde pabostudenten te binden aan het primair onderwijs, stelt het Arbeidsmarktplatform PO ondersteuning en subsidies beschikbaar aan scholen die daar behoefte aan hebben. Schoolbesturen kunnen de verschillende subsidies bijvoorbeeld inzetten om kansen bieden aan ontslagen of met ontslag bedreigde medewerkers en voor het behoud van talentvolle nieuwe leerkrachten. En is er geld beschikbaar om pas afgestudeerde (academische) pabostudenten te binden aan het primair onderwijs. Een gezondere balans in het team kan een reden zijn om mannelijke zij-instromende leerkrachten aan te trekken. Voor werving, selectie, opleiding en begeleiding van deze zogenaamde ‘hij-instromers’ is per instromer 7.000 euro beschikbaar. Daarnaast kunnen scholen voor deze groep leerkrachten gebruikmaken van de zij-instroomregeling van het ministerie van OCW van 21.000 euro per leerkracht.

Het Jaarprogramma 2013 is te downloaden via de AVS-website

Meer informatie over het Jaarprogramma 2013 en de verschillende subsidies: www.arbeidsmarktplatformpo.nl
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 22 januari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)