Home » Artikelen » Subsidieregeling professionalisering cultuuronderwijs

Subsidieregeling professionalisering cultuuronderwijs

Schoolbesturen met de ambitie om cultuuronderwijs een stevige plaats in het schoolcurriculum te geven, kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO kan door po-scholen worden ingezet voor visieontwikkeling van besturen, het operationaliseren van deze visie in schoolwerkplannen en het professionaliseren van schoolleiders en leerkrachten.
 
Schoolbesturen met ten minste vijf aan het project deelnemende locaties of een samenwerkingsverband met ten minste vijf deelnemende locaties kunnen aanvragen indienen tot 1 maart 2016. De subsidie bedraagt per locatie maximaal 20.000 euro en per project maximaal 200.000 euro. Een project mag maximaal 24 maanden duren. Bovendien moet de aanvrager minimaal 50 procent van de projectkosten voor zijn rekening nemen. Alle voorwaarden, criteria en het aanvraagproces zijn te vinden op de website van cultuurparticipatie.nl

De subsidieregeling is onderdeel van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
 
Downloads en links
Gepubliceerd op: 10 augustus 2015

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021