Home » Artikelen » Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs gepubliceerd

Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs gepubliceerd

Ter ondersteuning van activiteiten in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie is de Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs op 18 oktober 2017 gepubliceerd. Met daarin nadere regels over de uitkering van subsidies voor lokale en regionale activiteiten ter bevordering van gelijke kansen in het onderwijs voor jongeren tot 23 jaar. De subsidies kunnen worden aangevraagd van 1 november tot en met 15 december 2017.

Uitgangspunt is subsidie toe te kennen aan publiek bekostigde onderwijsinstellingen die, in samenwerking met gemeenten en andere partijen, activiteiten ontplooien gericht op het vergroten van gelijke kansen, zodat:

  • samenwerking tussen gemeenten, scholen en overige partijen in het kader van gelijke kansen verbetert;
  • de bestrijding van kansenongelijkheid op lokaal en regionaal niveau een impuls krijgt;
  • kennis wordt opgebouwd en gedeeld over de effecten van nieuwe werkwijzen en initiatieven om kansengelijkheid te bevorderen;
  • gemeenten worden ondersteund in het beschrijven van ambities en het maken en uitvoeren van afspraken hierover met betrokkenen.

Drie typen activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor drie typen activiteiten, te weten:

  • kennisdelingsactiviteiten, zoals het voeren van een regionale conferentie, een of meerdere ronde tafelgesprekken, expertmeetings;
  • interventies, zoals een training voor leraren in het basisonderwijs over schooladvisering, het ontwikkelen en uittesten van een vernieuwing in het onderwijsconcept van een school gericht op het bevorderen van gelijke kansen;
  • onderzoek, zoals het aanvragen van een subsidie voor meerjarig (wetenschappelijk) onderzoek naar de effecten van één of meerdere interventies op indicatoren van kansengelijkheid.

Aanvragen
De subsidies kunnen worden aangevraagd van 1 november tot en met 15 december 2017. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en toegekend. De subsidie wordt eenmalig verstrekt. De subsidie loopt tot en met kalenderjaar 2018 voor kennisdelingsactiviteiten, kalenderjaar 2019 voor een interventie en kalenderjaar 2021 voor onderzoek. Activiteiten die plaatsvinden in schooljaar 2017/2018 en zijn gestart in kalenderjaar 2017 komen ook voor subsidie in aanmerking, mits de activiteiten niet eerder zijn gestart dan 1 augustus 2017.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 oktober 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020