Home » Artikelen » Subsidieplafond Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort verhoogd

Subsidieplafond Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort verhoogd

Minister Slob heeft op 17 oktober 2019 de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort in verband met het verhogen van de subsidieplafonds gepubliceerd. 

Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is in het kalenderjaar 2019 in totaal een bedrag beschikbaar van 14,7 miljoen euro, namelijk 7,8 miljoen euro voor de sector primair onderwijs en 6,9 miljoen euro voor de sector voortgezet onderwijs.

De aanleiding voor deze wijziging is dat de subsidieplafonds voor het primair en voortgezet onderwijs na de verhoging op 24 juli 2019 opnieuw zijn bereikt. Het lerarentekort is voor de minister een beleidsprioriteit en daarom worden de subsidieplafonds met deze wijziging opnieuw verhoogd. Deze wijziging heeft als doel om de samenwerking tussen scholen en besturen in regio’s te stimuleren om het lerarentekort tegen te gaan. Voor 2019 worden de subsidieplafonds voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs verhoogd waardoor in het jaar 2019 alle aanvragen, die aan de voorwaarden voldoen, kunnen worden toegekend.

De verhoging heeft een terugwerkende kracht tot 24 juli 2019.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 oktober 2019
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)