Home » Artikelen » Subsidieplafond regionale aanpak lerarentekort in po bijna bereikt
Aanvragen subsidie tot en met 31 augustus

Subsidieplafond regionale aanpak lerarentekort in po bijna bereikt

Sinds 15 januari komen er veel aanvragen binnen voor het aanpakken van het lerarentekort in de regio. Voor het po is het subsidieplafond in zicht, terwijl er nog steeds plannen in de maak zijn. Omdat het ministerie van OCW graag alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen wil honoreren, bekijkt het ministerie of hiervoor extra geld beschikbaar kan worden gemaakt.

Op dit moment is het subsidieplafond nog niet in zicht voor het voortgezet onderwijs en mbo. Maar ook daar zijn nog veel plannen in de maak.

Schoolbesturen kunnen nog tot en met 31 augustus 2019 online een aanvraag indienen. Aanvragen die binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt, worden voorlopig aangehouden. Als het subsidieplafond wordt opgehoogd, worden deze aanvragen in volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt schoolbesturen en pabo’s bij regionale pilots om het lerarentekort in de regio aan te pakken. In 2017/2018 zijn 7 pilots in aanmerking gekomen voor een tegemoetkoming. Dit schooljaar zijn 5 pilots gestart.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 april 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020