Home » Artikelen » Subsidie Lerend werken voor schoolleiders
Coaching on the job voor schoolleiders, een gerichte aanpak voor verzuim

Subsidie Lerend werken voor schoolleiders

Via de subsidie Lerend Werken van het Vervangingsfonds kunnen schoolleiders in het primair onderwijs 80 procent subsidie krijgen op coaching voor een gerichte en efficiënte aanpak op verzuim. Het traject ‘coaching on the job’ dient te starten in 2017 of 2018 met een uiterste afrondingsdatum van 31 augustus 2018.

De activiteiten van een coach hebben als doel de professionele ontwikkeling van kennis, kunde en vaardigheden van de schoolleider op het gebied van verzuimaanpak te verbeteren door middel van coaching on the job. Het gaat dus om coaching en begeleiding in alledaagse schoolpraktijksituaties. De leervraag kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • de vaardigheden van de schoolleider bij het voeren van de diverse gesprekken met de teamleden;
  • het herkennen en aanpakken van de eigen valkuilen bij het leidinggeven;
  • de rol van de schoolleider bij het verbeteren van de verstandverhouding met en samenwerking binnen het team;
  • het tijdig herkennen van signalen bij medewerkers, die duiden op mogelijke uitval;
  • het ondersteunen van medewerkers bij hun re-integratie.

De subsidie bedraagt maximaal 80 procent van de kosten van de coaching, met een maximum van 2.500 euro incl. btw, voor iedere schoolleider. Van de kosten van de activiteiten komt 20 procent als eigen bijdrage voor rekening van de werkgever.

Schoolleidersregister PO
De subsidie Lerend Werken is door het Schoolleidersregister PO aangemerkt als bron voor informeel leren. Het coaching on the job traject en de deelname aan het ‘lerend netwerk verzuim’ kunnen via het ‘informeel leren’ dus bijdragen aan de herregistratie in het Schoolleidersregister PO. De schoolleider dient dan wel vóórdat de coaching van start gaat al geregistreerd te staan in het register.
 

Gepubliceerd op: 17 oktober 2017

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)