Home » Artikelen » Subsidie landelijk makersevenement

Subsidie landelijk makersevenement

De minister van OCW, Jet Bussemaker, heeft de Regeling landelijk makersevenement voor het onderwijs gepubliceerd. Doel van het makersevenement is om docenten en management uit po, vo, mbo en ho te inspireren om het maken toe te passen in hun onderwijs, zodat leerlingen en studenten via deze vorm van onderwijs de kans krijgen zich 21ste-eeuwse vaardigheden aan te leren. Hiermee wordt in deze regeling bedoeld het vermogen om creatief, kritisch en analytisch te denken, ondernemend te zijn en samen te werken.
 

Het evenement is voor leerlingen, studenten, docenten én management van po, vo, mbo en ho.. De organisatie vindt plaats met betrokkenheid van het makersveld, de culturele sector, bibliotheken en het bedrijfsleven.
 
Voor dit project is door de regering maximaal € 500.000 beschikbaar gesteld. Aanvragen kunnen uiterlijk tot 31 mei 2017 worden ingediend.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 maart 2017
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)