Home » Artikelen » Subsidie duurzame inzetbaarheid in november aanvragen

Subsidie duurzame inzetbaarheid in november aanvragen

Van 14 tot 25 november kunnen schoolleiders een subsidie duurzame inzetbaarheid bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) aanvragen. De subsidie geldt uitsluitend voor de advieskosten van een externe adviseur die een programma op maat ontwikkelt en/of begeleidt.

De subsidie is bedoeld voor (school)organisaties die actief met duurzame inzetbaarheid aan de slag willen en zich bezig houden met vragen over werkplezier, gezondheid, passende werk-privébalans en arbeidsomstandigheden. Het gaat om vragen als:

  • Hoe houden we onze mensen met plezier, gezond en vakkundig aan het werk, ook nu langer doorwerken de nieuwe realiteit is?
  • Wat is daarvoor nodig op de werkvloer en hoe geven we de dialoog vorm?
  • Hoe stimuleren we een passende werk-privébalans, waarin werk, leren, zorgen en leven in evenwicht zijn?
  • Hoe kunnen arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsorganisatie bijdragen aan meer duurzame inzetbaarheid?
  • Hoe kunnen we flexibiliteitsstress bespreekbaar maken en verminderen?

Schoolleiders kunnen subsidie aanvragen voor een externe adviseur die samen met de school een programma op maat ontwikkelt en/of begeleidt bij de implementatie ervan. Het programma moet gericht zijn op een van de volgende thema’s:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, onder meer door een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, anticipatie op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en begeleiding van werknemers naar ondernemerschap;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur.

Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. ESF subsidieert maximaal de helft van deze kosten met een maximum van 10.000 euro subsidie per aanvrager. 

Gepubliceerd op: 25 oktober 2016

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020