Home » Artikelen » Subsidie voor onderwijsassistent die leraar wil worden

Subsidie voor onderwijsassistent die leraar wil worden

Schoolbesturen kunnen subsidie ontvangen als een onderwijsassistent een opleiding tot leerkracht wil volgen. Er is per onderwijsassistent € 5.000,- per jaar beschikbaar voor maximaal vier jaar. Per schoolbestuur kunnen maximaal drie onderwijsassistenten gebruik maken van de subsidie.

De subsidieregeling is van kracht per 1 januari 2019 en vervalt vijf jaar later. Voor de jaren 2019 en 2020 is 1 miljoen per jaar uitgetrokken. In de toelichting schrijft minister van OCW Arie Slob dat de regeling moet bijdragen tot vermindering van het lerarentekort.

De directe aanleiding voor de regeling is een combinatie van de motie van Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP) en een onderzoek van adviesbureau ResearchNed dat in mei 2018 is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat meer onderwijsassistenten de pabo-opleiding wil volgen als het collegegeld en acht uur studieverlof per week worden vergoed.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 december 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)