Home » Artikelen » Subsidie doorstroom po-vo voor gelijke kansen weer beschikbaar

Subsidie doorstroom po-vo voor gelijke kansen weer beschikbaar

Tussen 1 maart en 31 mei kunnen scholen subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. De subsidie is beschikbaar gesteld vanuit het Actieplan Gelijke Kansen.

De Inspectie van het Onderwijs constateerde al in het Onderwijsverslag 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar lopen. Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoetsscore gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren. Met een doorstroomprogramma kunnen scholen deze kinderen – die eigenlijk op een hoger niveau kunnen presteren en dit ook ambiëren – extra begeleiding bieden.

De belangrijkste wijziging van de regeling (sinds februari 2020) is dat er expliciet aandacht wordt gevraagd voor taal- en leesvaardigheden. De programma’s richten zich op vier inhoudelijke leerlijnen:

  • Het versterken van cognitieve vaardigheden;
  • Het versterken van taal- en leesvaardigheden;
  • Het versterken van metacognitieve vaardigheden;
  • Het inzetten op omgevingsfactoren en de thuissituatie.

Voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie is dat dit programma in ieder geval twee van de hierboven genoemde leerlijnen bevat en dat de laatste leerlijn altijd aanwezig is.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 10 maart 2020
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)