Home » Artikelen » Subsidie aanvragen voor leren in en van het buitenland
Aanvragen mobiliteit voor 5 februari

Subsidie aanvragen voor leren in en van het buitenland

Onderwijsorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor diverse projecten. Bijvoorbeeld om samen te werken met andere (onderwijs)instellingen in Europa, een navolgingscursus te volgen in het buitenland of om ideeën uit te wisselen met Europese collega’s. Ook is het mogelijk om samen innovaties te ontwikkelen die het onderwijs op jouw school verbeteren.

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Om te zorgen dat internationalisering een onderdeel wordt van het schoolbeleid in het primair en voortgezet onderwijs. Erasmus+ biedt subsidiemogelijkheden binnen drie actielijnen:

  • Mobiliteit (maximaal twee maanden leren of werken in het buitenland)
  • Strategische partnerschappen (met andere scholen of organisaties in het buitenland)
  • Beleidsontwikkeling (innovatieve beleidsontwikkeling op het gebied van po en vo)

Op de site van Erasmus+ staat meer informatie over de mogelijkheden en de deadlines voor de subsidieaanvragen. Onderwijsprofessionals die maximaal twee maanden willen leren of werken in het buitenland (= mobiliteit) moeten bijvoorbeeld voor 5 februari 2019 een aanvraag indienen.
 
Aan het Europese subsidieprogramma Erasmus+ doen alle 28 EU-lidstaten mee.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 24 januari 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders