Home » Artikelen » Studiemiddag Sociale media in het onderwijs

Studiemiddag Sociale media in het onderwijs

Auteur: Winnie Lafeber

De AVS organiseert sinds schooljaar 2012-2013 studiemiddagen sociale media voor basisscholen. AVS-adviseur Tom Roetert kreeg de opdracht voor alle scholen van het bestuur Lowys Porquinstichting zo’n informatiemiddag te verzorgen. Een redacteur volgde een middag bij een van de scholen van dit bestuur: basisschool Anton van Duinkerken in Bergen op Zoom.

Het gebruik van sociale media in de klas staat nog in de kinderschoenen op deze school. Er is nog geen Facebook- of Hyvespagina, de school twittert niet, maakt geen gebruik van wiki’s en doet (dus) niet aan webcare. Wel zijn een aantal (jonge) leerkrachten privé bezig met sociale media, heel soms doen ze er iets mee met leerlingen. AVS-adviseur Tom Roetert benadrukt dat de middag bedoeld is als een kennismaking met sociale media. Hij geeft voldoende aanknopingspunten en achtergrondinformatie voor de school om te onderzoeken of ze dit verder willen ontwikkelen. De AVS kan ook eventueel een vervolgsessie geven.

01-11-2012 656.JPG

Bijna iedereen kent en gebruikt Youtube, maar het is niet zo bekend dat dit ook onder sociale media valt. Hoe kun je deze en andere sites praktisch gebruiken in de school? Welke knelpunten en uitdagingen denk je ermee op te lossen? Op welke manier wil de school kennis overdragen aan leerlingen? Tom Roetert benadrukt dat je niet met sociale media moet beginnen ‘omdat de rest het ook doet’. Het is een middel, geen doel op zich.
Roetert illustreert aan de hand van een aantal filmpjes wat de reikwijdte is van de nieuwe ontwikkelingen en hoe snel sociale media oprukken. Op internet is een hevige discussie gaande onder tientallen miljoenen mensen over de hele wereld waarbij het gaat over de exponentiële groei van internet en sociale media en de gevolgen daarvan, shift happens (shifthappens.wikispaces.com). ‘Shift happens’, oftewel, daar hebben we geen invloed op, het gebeurt toch. Kinderen zijn ‘digital learners’ , ze zijn ermee opgegroeid en ze weten niet beter. Een aanwezige leerkracht merkt na het filmpje op: “wij belemmeren kinderen in hun ontwikkeling, als we niet meegaan.” Roetert benadrukt de grote invloed van sociale media op de meningsvorming: vrienden die iets goed- of afkeuren worden veel serieuzer genomen dan de ‘traditionele’ reclame. Dit raakt scholen ook.

Voor het onderwijs zijn een aantal sociale media sites zeker van nut, zoals Twitter, LinkedIn, Youtube, Wiki, Facebook, slideshare (presentaties delen), flickr (foto’s delen) en Kennisnet. Roetert wijst bijvoorbeeld op het gebruik van Twitter om tips en artikelen van collega’s op andere scholen te ontvangen en om contact te onderhouden met ouders. Als ouders klachten verspreiden via Twitter moet je daar als school iets mee. LinkedIn is bijvoorbeeld interessant vanwege de vele discussiegroepen en ook bij het solliciteren is het noodzakelijk om een pagina aan te maken met je cv. Op Youtube zijn veel lessen te vinden en kinderen kunnen leren zelf een filmpje te maken.  Ook op Wiki (leerwiki.nl) vind je kant-en-klare lessen.
Kortom, wat kan de school ermee? Roetert wijst op het kennis delen, co-creëren en communiceren met andere leerkrachten, leerlingen en ouders. Het is wel belangrijk om online huisregels (of een protocol) op te stellen, aan webcare te doen en leerkrachten en ouders erbij te betrekken. Een van de leerkrachten stelt de vraag: “Moet je vrienden worden met leerlingen of ouders?” Roetert zou het niet adviseren. “Het is beter vrienden te worden van de school”.
“Een van de hoofdtaken van leerkrachten is het helpen selecteren in de veelheid van informatie. Kinderen zijn snel afgeleid en moeten leren focussen. Het aloude kennismonopolie is weg, leerkrachten zijn procesbegeleiders geworden. We kunnen kinderen beter mediawijs maken. Volg de wereld van onze kinderen. De wereld van het leesplankje is voorbij”, aldus Roetert. Hij wijst nog op het feit dat uit onderzoek is gebleken dat kinderen op afstand beter leren dan in de les. Dat zegt wel iets over het nut van digitale informatie(verspreiding).

Natuurlijk zijn er ook nadelen. Denk maar aan cyberbesten, mogelijke verslaving of klakkeloos overnemen van (onjuiste) informatie. Volgens Roetert kan een school er niet omheen. “Wat als ouders niet voor deze school kiezen, omdat de school bijvoorbeeld geen Facebookpagina heeft en de concurrentie wel?” Schoolleider Frans de Graauw meldt dat hun school wel al een Facebook- en Twitteraccount heeft vastgelegd, maar dat hij binnenkort teambreed wil bespreken “hoe nu verder”. Het enthousiasme en de bereidheid om er iets mee te doen is na deze middag binnen het team versterkt.

AVS-adviseurs Bob Ravelli en Merlijn Norder verzorgen ook studiemiddagen sociale media. Meer informatie op www.avs.nl/pifo/socialemedia

 
Reacties na afloop
Lisette Kuppens, ict-coördinator:
“Ik besef nu goed hoe belangrijk het is om met sociale media bezig te zijn. Binnen onze school moeten we de discussie nog voeren wat we ermee willen. Er liggen veel kansen richting potentiële ouders. We moeten wel goede afspraken maken over het gebruik van sociale media, maar we willen er wel verder mee.”

Ilona Rottier, leerkracht en bovenbouwcoördinator:
“Ik vond het een eye-opener. Wij houden leerlingen tegen in hun ontwikkeling. Ik schrok er ook van dat thuisleren betere resultaten oplevert dan leren in de klas. Wij verbieden mobieltjes in de klas, maar dat heeft met angst te maken. Overzien kinderen alle consequenties? Welke filmpjes of andere informatie bekijken ze? Je hebt toch een voorbeeldfunctie. “

William Jongenelen, adjunct-directeur:
“We hebben gemerkt dat sociale media een hot item zijn bij ouders en leerkrachten. We zijn net gestart met Safe school, een soort afgeschermde community voor de communicatie met ouders. Het is goed te weten waar we nu staan, dat realiseer ik me weer na deze studiemiddag. Ik besefte niet dat het zo veelomvattend en groots is. Nederland is ook niet zo ver met toepassingen in vergelijking met andere landen. Wij werken op school wel al met nieuwe webbased methodes die zich meer richten op sociale media. Ik denk dat social mediagebruik wel goed bij onze school past.”

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 december 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders