Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Stress leraar invloed op manier van lesgeven

Stress leraar invloed op manier van lesgeven

Stress bij leraren beïnvloedt hun manier van lesgeven, hun rol als leraar, de mate waarin zij sympathie kunnen tonen en hun omgang met leerlingen. Ze zijn minder in staat om een kalme en gestructureerde leeromgeving te creëren. Bij leerlingen kan dat leiden tot slechtere leerresultaten en gedragsproblemen, zo blijkt uit een studie in antwoord op een vraag in de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO).

De Kennisrotonde is het landelijke loket waar onderwijsprofessionals hun vragen uit de onderwijspraktijk kunnen stellen. Vervolgens gaan een kennismakelaar en onderzoekers op zoek naar het antwoord. In dit geval stelde een docent van Leraar24 de vraag: Welk effect heeft stress van leraren op hun functioneren en op het leren van leerlingen? Het CAOP beantwoordt acht à tien vragen per jaar, op basis van een beknopte literatuurstudie.

Stressvol beroep
Wereldwijd wordt het leraarschap als stressvol beschouwd en beroepsstress bij leraren als een probleem gezien. Oorzaak van de stress is onder meer een combinatie van omgaan met kinderen met gedragsproblemen, lange werkdagen en het gevoel weinig ondersteuning te krijgen. Emotioneel uitgeputte leraren reageren in de klas vaker reactief dan emotioneel fitte leraren, nemen meer disciplinerende maatregelen en managen de klas minder effectief.

Bij kinderen blijkt stress in de klas zowel hun gezondheid als hun schoolsucces negatief te kunnen beïnvloeden. Wanneer leraren geen goede sociale en emotionele omgeving kunnen creëren, zijn leerlingen minder gefocust op hun taken en presteren ze minder. Uiteindelijk kan dit leiden tot het vermijden van school, agressief gedrag en een negatieve houding ten opzichte van school. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 september 2017

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)