Home » Artikelen » Streng schoolbeleid geldt niet voor eigen kind

Streng schoolbeleid geldt niet voor eigen kind

Ouders verwachten dat de school van hun kinderen duidelijke regels hanteert. Maar wanneer een leerkracht hun eigen kind straf geeft, is die steun voor een streng beleid een stuk minder vanzelfsprekend.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen. Volgens ouders van kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs betrekt de school hen voldoende tot ruim voldoende bij het onderwijs; 15 procent is ontevreden. In het middelbaar beroepsonderwijs vinden vier op de tien ouders dat de school hier steken laat vallen.

Als het gaat om het steunen van het gezag van de schoolleiding en de leerkrachten vindt een ruime meerderheid van de ouders dat zij de school moeten steunen bij het handhaven van de regels. Gaat het echter om de bestraffing van hun eigen kind dan steunen zij de school beduidend minder. Ook zijn bijna alle ouders van mening dat zij, in het geval dat hun kind straf krijgt, recht hebben op uitleg. Daarnaast vinden veel ouders dat leerkrachten open moeten staan voor kritiek op hun aanpak.

Extra geld voor onderzoek
De resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen school en ouders werden onlangs bekendgemaakt op de conferentie ‘Ouders & school samen de schouders eronder!’, georganiseerd door het ministerie van OCW. Staatssecretaris Sander Dekker benadrukt het belang van ouderbetrokkenheid: “Alleen met een goede betrokkenheid van ouders bij de school komen we van goed tot excellent onderwijs.” Daarom stelt Dekker in 2013 een miljoen euro beschikbaar ten behoeve van verder onderzoek naar goede samenwerking tussen school en ouders voor de leerprestaties van kinderen en het creëren van een veilig leerklimaat voor iedereen.

Het volledige rapport is te downloaden via de AVS-website.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 14 januari 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)