Home » Artikelen » Strenger toezicht op vrijwillige ouderbijdrage

Strenger toezicht op vrijwillige ouderbijdrage

Inspectie: toelating leerling niet afhankelijk maken van betaling
De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de naleving van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage. Uit een analyse van de inspectie (2009) bleek dat de voorlichting hierover aan ouders niet altijd aan de eisen voldoet. Daarom zal de inspectie extra aandacht besteden aan de vrijwillige ouderbijdrage.

Met ingang van het komende schooljaar kijkt de inspectie bij basisscholen naar de volgende punten:

o de toelating van leerlingen: deze mag niet afhankelijk worden gesteld van het betalen van de ouderbijdrage;
o de vrijwilligheid: in de schoolgids moet zijn aangegeven dat het een vrijwillige bijdrage betreft;
o de hoogte van de ouderbijdrage: het bedrag of de plaats waar dit bedrag is te vinden (bijvoorbeeld op de website) moet in de schoolgids staan.

De inspectie kijkt of de gegevens over de ouderbijdrage in de schoolgids zijn vermeld. Als dit niet zo is, vraagt de inspectie de school om een toelichting. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). De school moet er zo spoedig mogelijk voor zorgen dat de informatievoorziening aan ouders voldoet aan bovengenoemde drie eisen. Ook moet de school aantonen dat de oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. Als op een school de toegankelijkheid in het geding is vanwege de ouderbijdrage, spreekt de inspectie de school direct aan. De school moet dan onmiddellijk een einde maken aan deze onrechtmatigheid.

Gepubliceerd op: 27 mei 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)