Home » Artikelen » Strenge toelatingstoetsen pabo lossen lerarentekort niet op

Strenge toelatingstoetsen pabo lossen lerarentekort niet op

Door de invoering van de strengere taal- en rekentoelatingstoetsen op de pabo, ingevoerd in 2015, halveerde het aantal eerstejaars. Ook het niveau van de studenten is niet verbeterd. Dat is de conclusie uit een onderzoek van de leerstoel onderwijsarbeidsmarkt van Tilburg University en het CAOP in de publicatie ‘Onderwijs aan het werk 2018’. Diverse media berichtten hierover.

Na de invoer van de toetsen halveerde het aantal eerstejaarsstudenten op de pabo: van 11.366 in 2006 tot 5.496 in 2015. Het is niet gelukt om betere studenten naar de pabo te krijgen, aldus het onderzoek. Ook is gekeken naar de uitval in het eerste jaar. Het blijkt dat de uitval in het eerste jaar iets is gedaald; het is duidelijk dat de invoering van toelatingstoetsen in 2015 daarbij heeft geholpen. Maar nog altijd stopt ruim een op de drie eerstejaars.

Voor jongeren met een migratie-achtergrond blijken de toetsen een drempel. De leerlingenpopulatie bestaat daarom hoofdzakelijk uit witte meisjes met een havo-diploma en een maatschappijprofiel.

Door het afnemend aantal pabo-studenten dreigt een lerarentekort. Het aantal aanmeldingen voor de pabo stijgt inmiddels wel weer, maar het zijn er nog steeds minder dan in 2014, voor de invoering van de toelatingstoetsen.

Een paar jaar geleden kwam een pas afgestudeerde basisschoolleraar nauwelijks aan het werk. Dat is volkomen omgeslagen, meldt de Volkskrant. Wie nu op een pabo zit, heeft vaak eerder een baan op zak dan een diploma. Dit komt door de toegenomen schaarste.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 juni 2018

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)