Home » Artikelen » Strategie hoe om te gaan met leerlingendaling in het voortgezet onderwijs

Strategie hoe om te gaan met leerlingendaling in het voortgezet onderwijs

In het primair onderwijs is al jaren sprake van leerlingendaling. Daar is nu ook sprake van in het voortgezet onderwijs. Van 2016 tot 2028 daalt het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met twaalf procent. Dat betekent 115.000 leerlingen minder. In zijn kamerbrief van 20 augustus 2015 komt staatssecretaris Dekker van OCW met een strategische aanpak om het probleem van de daling van het aantal leerlingen in goede banen te leiden.

In zijn brief constateert hij dat een groot deel van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs de daling onderschat. Om te zorgen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod dat blijft aansluiten bij de lokale omstandigheden en behoeften, moeten de schoolbesturen samen maatwerkoplossingen zoeken. De oplossingen kunnen alleen op regionaal niveau vorm krijgen. Het is zijn ambitie dat eind 2016 in alle gemeenten met leerlingendaling samenwerking is ontstaan, gericht op een meerjarig regionaal gebiedsplan voor het onderwijsaanbod, en dat in de helft van alle gemeenten met leerlingendaling meerjarige gebiedsplannen zijn vastgesteld en worden uitgevoerd.
In zijn brief geeft de staatssecretaris aan dat hij met alle betrokken instanties, waaronder de AVS, in overleg is.

De staatssecretaris gaat in de kamerbrief onder andere in op de stand van zaken in het land, de monitoring en de informatie-uitwisseling. Er komt een speciale helpdesk voor dit onderwerp en er wordt een team van accountmanagers vanuit OCW ingezet om de partijen in beweging te krijgen. Verder gaat Dekker in op de stand van zaken met betrekking tot de aanpassing van de wet- en regelgeving.

Ook is de website www.leerlingendaling.nl vlak voor de zomervakantie in vernieuwde vorm gelanceerd.

Gepubliceerd op: 28 augustus 2015
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)