Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Stimuleringssubsidie Passend onderwijs

Stimuleringssubsidie Passend onderwijs

Regeling gepubliceerd; aanvragen voor 12 november
De Regeling voor het verstrekken van een stimuleringssubsidie Passend onderwijs 2008-2010 is gepubliceerd. Centrale doelstelling van deze regeling is het stimuleren van (onderwijskundige) initiatieven op kleinere schaal, vooruitlopend op de ontwikkeling van een regionaal netwerk. Om in het kalenderjaar 2008 in aanmerking te komen dient de aanvraag uiterlijk op 12 november 2008 te zijn ontvangen.

De stimuleringssubsidie is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden die willen samenwerken om vorm te geven aan Passend onderwijs, maar die nog niet toe zijn aan een veldinitiatief of experiment. Deelnemers aan een veldinitiatief of experiment komen niet in aanmerking voor deze subsidie. De scholen mogen wel al deel uitmaken van een (beoogd) regionaal netwerk en hiervoor startsubsidie hebben ontvangen. Doel van de subsidie is het stimuleren van waardevolle - vaak meer onderwijsinhoudelijke - initiatieven op kleinere schaal die bijdragen aan de ontwikkeling van Passend onderwijs. De initiatieven moeten leiden tot het opstarten van nieuwe structurele voorzieningen binnen het kader van Passend onderwijs. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om initiatieven om het onderwijscontinuüm en/of het onderwijszorgaanbod in het netwerk uit te breiden en om de betrokkenheid van leraren en/of ouders te vergroten. De samenwerkende deelnemers van een initiatief kunnen op grond van deze regeling éénmaal een aanvraag voor een stimuleringssubsidie indienen. De omvang van de subsidie bedraagt 20.000 euro per initiatief.

U kunt de regeling vinden op www.cfi.nl onder `Regelingen OCW´.

Gepubliceerd op: 30 oktober 2008
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)