Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort vo

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort vo

Scholen die een goed idee hebben voor het vergroten van het aantal en de kwaliteit van docenten voor de tekortvakken kunnen een beroep doen op de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs. Tot 15 november kunnen schoolbesturen ideeën aandragen en deze laten toetsen.

Arbeidsmarkt en opleidingsfonds Voion biedt cofinanciering aan om het lerarentekort in de regio terug te dringen en faciliteert schoolbesturen en lerarenopleidingen om regionale projecten te starten die helpen het lerarentekort in de regio terug te dringen. Door in de regio samen te werken aan het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken met lerarenopleidingen en eventueel gemeenten kan een specifiek op de regio toegesneden aanpak ontwikkeld worden.

Projecten die voor cofinanciering in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld aanpakken die zorgen voor extra instroom in de lerarenopleiding, bijvoorbeeld door imagoverbetering of het aansporen van nieuwe doelgroepen. Of projecten op regionaal niveau die de in-, door- en uitstroom op vo-scholen vergroten, bijvoorbeeld een plan voor een werving- en selectiebeleid gericht op zij-instromers of het inzetten van de stille reserve. Of een plan gericht op het bevorderen van de doorstroom en (regionale) mobiliteit.

Criteria voor de Stimuleringsregeling zijn te vinden op de website van Voion. Scholen kunnen tot 15 november 2017 hiervoor ideeën aandragen en laten toetsen. Tot uiterlijk 1 februari 2018 kunnen definitieve projectplannen worden ingediend bij Voion. De uitvoering en (financiële) verantwoording van het projectplan moet uiterlijk 1 november 2019 zijn afgerond.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 18 september 2017

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)