Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Stille reserves onderwijsarbeidsmarkt onderzocht

Stille reserves onderwijsarbeidsmarkt onderzocht

Onderzoeksbureau CentERData heeft op verzoek van het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar de omvang van de groep personen met een lesbevoegdheid die momenteel elders werkt of niet werkt. Deze ‘stille reserve’ kan een van oplossingen zijn voor het lerarentekort.

In het primair onderwijs wordt de stille reserve becijferd op minimaal 31.000 personen: minimaal 17.000 mensen met een pabo/sen-diploma werken buiten het onderwijs en minimaal 14.000 personen hebben geen baan en zijn ook niet arbeidsongeschikt.
Voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs wordt de stille reserve becijferd op minimaal 51.000 personen: minimaal 32.000 mensen met een lesbevoegdheid voor het vo en mbo die buiten het onderwijs werken en minimaal 20.000 personen die geen baan hebben en ook niet arbeidsongeschikt zijn.  
 
De onderzoeksgegevens zijn uitgesplitst naar regio en (in het vo/mbo) naar vak. De gegevens van de meeste personen boven de 50 jaar konden niet in het onderzoek worden betrokken, omdat daarvan geen goede diplomagegevens beschikbaar zijn.
De stille reserves van po en vo/mbo zijn over heel Nederland verdeeld. Ook de regio’s in de Randstad, waar de verwachte tekorten het grootst zullen zijn, hebben aanzienlijke stille reserves. Veel mensen met een lesbevoegdheid werken in de zorg en een substantieel deel werkt in de zakelijke dienstverlening, maar daar kunnen mensen tussen zitten die bijvoorbeeld via uitzendbureaus in het onderwijs werken (hun formele werkgever is dan onderdeel van de zakelijke dienstverlening). Ook bij de overheid en in de handel werken duizenden mensen met een lesbevoegdheid. Driekwart van de stille reserve met een baan verdient minder dan vergelijkbare personen die in het onderwijs werken.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 1 september 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)