Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Stijging psychische klachten in onderwijs

Stijging psychische klachten in onderwijs

Bij werknemers in het primair, voortgezet en hoger onderwijs is de laatste jaren een stijging te zien van psychische klachten. Dat constateert de Arbo Unie naar aanleiding van een grootschalig onderzoek naar het verzuim binnen het onderwijs. Hieruit blijkt dat van al het langdurige verzuim 44 procent psychisch is, met verschijnselen als overspannenheid, burn out en depressiviteit.

Het onderzoek toont aan dat er in de afgelopen jaren een toename is van medewerkers die zich vanwege psychische klachten ziek melden. Het primair onderwijs laat een gestage stijging zien naar 46 procent van het langdurig verzuim veroorzaakt door psychische klachten. Jan van den Hoogen van Arbo Unie: “Het verzuim in het onderwijs loopt na een jarenlange daling weer op en deze stijging wordt met name veroorzaakt door een toename van medewerkers met psychische klachten. Psychische klachten hebben natuurlijk meerdere oorzaken en liggen vaak in een combinatie van situaties in de werk- en privésfeer. Het lijkt er echter op dat de doorgaans zeer gemotiveerde en betrokken medewerkers in het onderwijs extra kwetsbaar zijn voor de toenemende eisen die vanuit maatschappij en overheid aan onderwijsmedewerkers worden gesteld. De druk in het onderwijs is hoog, dit wordt toegeschreven aan onder meer bezuinigingen (grotere klassen, minder personeel, toename registratiedruk) en vergrijzing.” Van den Hoogen vindt dat de focus in de sector moet verschuiven van verzuim en re-integratie naar preventie en (duurzame) inzetbaarheid. “Daarbij is het noodzakelijk dat medewerkers worden ondersteund om vooral ook zelf verantwoordelijkheid te nemen, bij het vragen van hulp en het werken aan oplossingen.” Het onderzoek van de Arbo Unie vond/vindt sinds 2007 plaats onder ruim 60.000 werknemers binnen onderwijsinstellingen (39.974 werknemers in het po).

Meer informatie: www.arbounie.nl

Gepubliceerd op: 19 april 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders